THIẾT KẾ NỘI THẤT NHÀ ỐNG XANH HIỆN ĐẠI 100M2

Được thiết kế bởi jhy architect & Associates dự án được đặt tại một khu vực rừng xanh ở phía nam Seoul, một khu vực giàu thiên nhiên xanh và suối. Nó có một ranh giới không điển hình, đó là đặc điểm nổi bật cho kế hoạch trang web thiết kế, xuất phát từ việc xác định lại khu vực công viên trên núi phía bắc, Guryong-san. Kiến trúc sư bắt đầu thiết kế Cheon_kyung_jae với kế hoạch trang web có thể thực hiện được chế độ xem mở và điều chỉnh sự riêng tư. Chế độ hình dạng có thể thực hiện chuyển hướng không gian và hướng nội được tạo ra với một lò xo ở trung tâm cũng như giúp phân chia âm lượng được nhìn thấy ngôi nhà thích hợp từ một cấp độ cho người đi bộ. Ngôn ngữ kiến ​​trúc, bao gồm các đường thẳng, góc nhọn và các điểm uốn, xuất phát từ rìa của trang web, được áp dụng thống nhất cho nội thất và ngoại thất của dự án này. Các góc độ khác nhau, trên hết, đại diện cho trật tự không gian và ẩn dụ của sự năng động của cuộc sống thông qua các yếu tố nội thất. Một yếu tố trần hình bánh quế chứa hệ thống ánh sáng và thông gió trong phòng khách là yếu tố điêu khắc được thiết kế đặc biệt giúp không gian nhìn sâu hơn thông qua hiệu ứng gương.

Dự án này nêu bật thành phần của các đặc điểm kiến ​​trúc và môi trường thúc đẩy các giác quan của chúng ta nhận ra không gian và các tài liệu đi trước hợp lý, cũng như khả năng môi trường chất lượng cao, là tiêu chí trung tâm của ngôi nhà.

 Seoul-designrulz-photo-001 "height =" 680 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-001.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com /wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-001-243x239.jpg 243w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo- 001-492x485.jpg 492w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-001-512x505.jpg 512w "size =" (chiều rộng tối đa: 690px) 100vw, 690px "/ > </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz-photo-002 "height =" 676 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo -002.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-002-244x239.jpg 244w, https://cdn.designrulz.com/wp -content / tải lên / 2013/06 / Seoul-designrulz-photo-002-495x485.jpg 495w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-002- 515x505.jpg 515w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz-photo-003" height = "849" width = "690" srcset = "https: // cdn .designrulz.com / wp-content / uploads / 2013/06 / Seoul-designrulz-photo-003.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz- photo-003-194x239.jpg 194w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-003-394x485.jpg 394w, https: //cdn.designrulz. com / wp-content / uploads / 2013/06 / Seoul-designrulz-photo-003-410x505.jpg 410w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/ > </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz-photo-004 "height =" 501 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo -004.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-004-329x239.jpg 329w, https://cdn.designrulz.com/wp -content / uploads / 2013/06 / Seoul-designrulz-photo-004-668x485.jpg 668w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz-photo-005" = "513" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-005.jpg 690w, https: //cdn.designrulz .com / wp-content / tải lên / 2013/06 / Seoul-designrulz-photo-005-321x239.jpg 321w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz- photo-005-652x485.jpg 652w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-005-679x505.jpg 679w "size =" (chiều rộng tối đa: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz-photo-006" height = "416" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/ wp-content / uploads / 2013/06 / Seoul-designrulz-photo-006.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-006-394x239 .jpg 396w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz-photo-007" height = "464" width = "690" srcset = "https: // cdn. designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-007.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo -007-355x239.jpg 355w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz-photo-008" height = "457" width = "690" srcset = "https: //cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-008.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul -designrulz-photo-008-361x239.jpg 361w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz-photo-009" height = "1071" width = "690" sr = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-009.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp -content / uploads / 2013/06 / Seoul-designrulz-photo-009-154x239.jpg 154w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-009- 312x485.jpg 312w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-009-325x505.jpg 325w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz-photo-010" height = "463" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul- designrulz-photo-010.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-010-356x239.jpg 356w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz-photo-011" height = "386" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/ 06 / Seoul-designrulz-photo-011.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-
011-427x239.jpg 427w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz-photo-012" height = "752" width = "690" srcset = "https: / /cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-012.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul- designrulz-photo-012-219x239.jpg 219w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-012-445x485.jpg 445w, https: // cdn. designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-012-463x505.jpg 463w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrul- photo-013 "height =" 588 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-013.jpg 690w, https: //cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-013-280x239.jpg 280w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06 /Seoul-designrulz-photo-013-569x485.jpg 569w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo- 013-593x505.jpg 593w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz-photo-014" height = "1056" width = "690" srcset = "https: / /cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-014.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul- designrulz-photo-014-156x239.jpg 156w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-014-317x485.jpg 317w, https: // cdn. designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-014-330x505.jpg 330w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz- photo-015 "height =" 477 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-015.jpg 690w, https: //cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-015-346x239.jpg 346w ​​"size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz-photo-016 "height =" 487 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-des ignrulz-photo-016.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-016-339x239.jpg 339w, https: //cdn.designrulz. com / wp-content / uploads / 2013/06 / Seoul-designrulz-photo-016-687x485.jpg 687w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz-photo- 017 "height =" 687 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-017.jpg 690w, https: // cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-017-240x239.jpg 240w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul -designrulz-photo-017-487x485.jpg 487w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-017-507x505.jpg 507w, https: // cdn .designrulz.com / wp-content / uploads / 2013/06 / Seoul-designrulz-photo-017-120x120.jpg 120w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz -photo-018 "height =" 864 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-des ignrulz-photo-018.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-018-191x239.jpg 191w, https: //cdn.designrulz. com / wp-content / uploads / 2013/06 / Seoul-designrulz-photo-018-387x485.jpg 387w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo -018-403x505.jpg 403w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz-photo-019" height = "1047" width = "690" srcset = "https: //cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-019.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul -designrulz-photo-019-158x239.jpg 158w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-019-320x485.jpg 320w, https: // cdn .designrulz.com / wp-content / uploads / 2013/06 / Seoul-designrulz-photo-019-333x505.jpg 333w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz -photo-020 "height =" 463 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-de Signrulz-photo-020.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-020-356x239.jpg 356w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Seoul-designrulz-photo-021" height = "464" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/ 06 / Seoul-designrulz-photo-021.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/06/Seoul-designrulz-photo-021-355x239.jpg 355w "size =" ( max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class=
Thiết kế nội thất nhà ống này là dành cho gia đình anh Sơn, thành phố Đà Nẵng. Nằm trong khu trung tâm của quận Cẩm Lệ, nhà Anh Sơn nổi bật hẳn trong một con phố không phải vì kiến trúc của nó quá cầu kỳ, hay quá uy nghi, bề thế mà vì hệ thống cây xanh bao quanh nhà, nó giống như một khu vừơn xanh mát. Nhà phố Anh Sơn được thiết kế, thi công với mục tiêu hướng tới cuộc sống xanh, tránh xa sự đông đúc và bụi bặm nơi phố phường, nên toàn bộ không gian trong nhà từ phòng khách, bếp, phòng ngủ, phòng làm việc… đều tiếp xúc trực tiếp với cây xanh,  nó mang lại cho gia chủ cảm giác thân thiện và gần gũi với tự nhiên hơn. Kiến trúc được thiết kế theo phong cách hiện đại và trẻ trung với tông màu nền trắng kết hợp màu nâu của gỗ mang đến sự sang trọng, tinh tế nhưng không kém phần tươi mát, trong lành.


Bản market bố trí nội thất sơ bộ nhà phố – A Sơn.


Với DT 5*20m và quy mô 2 tầng 1 sân thượng, tầng 1  gồm  có 1 phòng khách 25m2 ngăn cách với bếp và bàn ăn 20m2 bằng khoảng thông tầng cũng chính là cầu thang lên tầng  17m2, wc đặt sau nhà 8m2 thuận tiện cho việc sinh hoạt trong gia đình. Phía trước nhà anh có khoảng lùi 3m có thể tận dụng làm sân vườn, hay trồng cây cảnh để vừa tăng giá trị ngôi  nhà, vừa  giúp phong thủy ngôi nhà tốt hơn.


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Tầng 2 của mẫu thiết kế nội thất nhà ống này gồm có 1 phòng giải trí để giúp gia đình anh giải tỏa những căng thẳng sau giờ làm việc, phòng sinh hoạt chung đặt kế bên phòng làm việc rộng 20m2 đủ để các kệ tủ, tivi, sofa và một số vật trang trí khác. Phòng ngủ 25m2 có phòng vệ sinh riêng đặt kế bên khu vực thông tầng tạo sự thông thoáng.


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Sân thượng gồm có mảng tiểu cảnh sân vườn phía trước 25m2, kế đến là phòng ngủ 20m2 chúng tôi đặt phòng ngủ ở đây mà không phải dời nó ra phía sau vì khu vực này khá hợp để cho gia chủ thư giãn và view nhìn khá thông thoáng ra khu vực sân thượng và lan can.


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Một số hình ảnh thiết kế nội thất nhà phố đẹp 100m2


Thiết kế nội thất phòng khách mẫu nhà phố đẹp.


Thiết kế nội thất nhà ống hiện đại này của nhà anh Sơn thì phòng khách được bao trùm bới màu trắng tinh khôi kết hợp với chút xám của thảm trải, chút ghi của sofa và chút đen của mảng tường gỗ độc đáo tạo nên sự sang trọng, hiện đại. 


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Nổi bật nhất có lẽ phải nói đến hệ thống đèn chiếu sáng độc đáo làm tăng thêm giá trị cho căn phòng.


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Chiếc bàn đa năng hay chiếc tủ đựng sách, kệ để ti vi không những giúp cho không gian gọn gàng hơn


mà còn cho thấy được sự tinh tế trong việc lựa chọn đồ nội thất đề phù hợp với toàn bộ kiến trúc.


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Sự thêm thắt có chủ ý như chậu hoa hay chậu cây cảnh, mang đến một cảm giác quen thuộc, gần gũi. 


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Thông tầng không những là không gian để tạo sự thông thoáng mà nó còn là


đầu mối giao thông duy nhất của các không gian còn lại trong nhà. 


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Trong thiết kế nhà phố anh Sơn thì thông tầng còn là nơi ẩn chứa những điều kỳ diệu và có giá trị cao nhất.


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Mảng kiến trúc xanh trong không gian ày là một điểm cộng tối đa góp phần nâng giá trị 


ngôi nhà lên một tầm mới.


Thiết kế nội thất phòng bếp và ăn nhà phố đẹp.


Là một người khá hướng ngoại, nên 2 vợ chồng Anh Sơn đều có quan điểm rằng bếp không chỉ là nơi nấu nướng bữa cơm gia đình hằng ngày, mà nó còn còn là cái nôi nuôi dưỡng tình cảm các thành viên trong gia đình, vì vậy căn bếp và nhất là khu vực của anh phải thoáng, dễ chịu và giữa chân được các thành viên trong gia đình ở lại nơi này lâu hơn.


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Toàn bộ khu bếp khá nhỏ, gọn và tiện dụng nhờ có sự hỗ trợ của hệ thống tủ âm tường đa năng


giúp cho việc nấu nướng cũng như lau chùi trở nên đơn giản hơn rất nhiều. 


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Bếp và bàn ăn được thiết kế liền kề nhằm cơi nới diện tích và  tạo sự tiện lợi. 


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Bộ bàn ghế gỗ cách điệu mang đến sự nhẹ nhàng thanh thoát. Bức tường gỗ thay thế cho mảng tường 


bê tông thô cứng giúp cho không gian ấm cúng hơn.


Thiết kế nội thất phòng ngủ mẫu nhà phố 5x20m.


Với mẫu thiết kế nội thất nhà ống 5x20m này thì màu sắc lựa chọn chủ yếu cho 2 phòng ngủ là màu sắc trung tính. 


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


 Phòng ngủ 1 với màu sắc sáng hơn, đồ nội thất được tối giản nhằm tiết kiệm diện tích.


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Cửa mở ra ban công tiếp xúc trực tiếp với cây xanh mang đến một không gian tràn đầy sức sống và dịu mát.


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


So với phòng ngủ 1 thì phòng ngủ 2 được ưu tiên hơn về vị trí.


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


 Vị trí của phòng ngủ 2 đuợc tiếp giáp với phần tiểu cảnh sân thượng và ban công,


do đó phong thủy của phòng này khá tốt, đón được khá nhiều khí lành.


Phòng giải trí là nơi trưng bày cuốn sách mà các thành viên trong gia đình yêu thích.  


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Hệ thống tủ kệ do Kiến Trúc Mới tự đóng tại xưởng nên đảm bảo được chất lượng cũng như là sự đa năng,


tiện dụng nó có thể đựng được các cuốn sách, tạp chí..v..v với nhiều kích thước khác nhau. 


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Các bức tranh đầy chất nghệ thuật tạo hứng khởi  và mang không khí tươi mới 


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Anh Sơn cũng có thể tận dụng không gian này để làm việc, vừa yên tĩnh, vừa thoải mái.


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Phòng sinh hoạt chung với màu sắc trung tính nhã nhặn, thoáng mát,


hướng nhìn ra sân thượng, mang 1 cảm giác thư thái, thoải mái cho gia chủ.


Sân thượng của mẫu thiết kế nội thất nhà ống này khá đặc biệt, mới nhìn qua bạn sẽ có cảm giác hư mình đang ở 1 góc quán cafe quen thuộc. Toàn bộ khu tiểu cảnh này bao phủ bởi màu xanh mướt của cây cỏ, đem đến một không gian dịu mát, thoáng đãng nhưng cũng đầy chất thơ.


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Bộ bàn ghế kết hợp hài hòa với khu vườn nhỏ, nơi đây chắc chắn sẽ là khu thư giãn lý tưởng


mà gia đình anh Sơn ghé thăm mỗi ngày.


thiet ke noi that nha ong xanh hien dai 100m2


Những hình ảnh bài viết thiết kế nội thất nhà phhố trên, là lời minh chứng thiết thực nhất để các bạn thấy vì sao Anh Sơn lại chọn Kiến Trúc Mới làm đơn vị  thiết kế ngôi nhà của anh. Còn bạn thì sao? Những hình ảnh này có đủ để thuyết phục bạn? Hãy thử đến với Kiến Trúc Mới, bạn sẽ hài lòng tuyệt đối về dịch vụ của chúng tôi.


Xem hình ảnh hiện trạng thực tế Tại đây 


Kiến Trúc Mới là nơi quy tụ các KTS giàu tâm huyết, chuyên nghiệp và sáng tạo cho ra đời các sản phẩm thật sự khác biệt và độc đáo!

Bạn đã sẵn sàng cùng Kiến Trúc Mới biến những điều bạn đang ấp ủ thành một tác phẩm thật sự nổi bật, sáng tạo với chi phí hợp lý nhất chưa?


CHẮC HẲN BẠN SẼ BỰC BỘI KHI MẤT TIỀN MÀ KHÔNG CÓ KẾT QUẢ NHƯ MONG ĐỢI ->100% HÀI LÒNG KHI BẠN LÀ KHÁCH HÀNG CỦA KIẾN TRÚC MỚI!!!


HÃY BẮT ĐẦU LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BẠN ĐƯỢC TƯ VẤN HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ VÀ DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP NHẤT!!!

_plain]
không gian nhà ống
5 Bí Kíp Mua Sắm Nội Thất Đẹp – Rẻ Cho Tổ Ấm

Lựa chọn nội thất đẹp - rẻ cho ngôi nhà
Lựa chọn nội thất đẹp – rẻ cho ngôi nhà

Việc mua sắm nội thất cho căn nhà là một điều thiết yếu trong cuộc sống – nhất là trong thời buổi vật giá leo thang như hiện nay. Vì vậy, để tìm ra những phương án mua sắm sao cho chất lượng mà lại phù hợp với hạn mức chi tiêu đặt ra cũng khá nan giải với các gia đình. Các bạn có thể tìm hiểu một vài bí kíp bỏ túi để sắm sang nội thất vừa tiết kiệm chi phí vừa đẹp cho ngôi nhà của mình dưới đây:

1. Lên danh sách các món đồ cần mua:

Lên danh sách những món cần mua
Lên danh sách những món cần mua

 Để hạn chế việc mua sắm một cách vô tội vạ, bạn có thể liệt kê danh sách chi tiết các món nội thất mà mình cần mua trước. Đồng thời, việc lên danh sách cũng sẽ giúp bạn hoạch định được mức chi tiêu trước khi mua sắm nội thất cho căn nhà của mình, tránh được trường hợp mua thiếu hoặc mua phải những món đồ không cần thiết.

Ví dụ: Phòng ngủ ngoài giường ngủ là thứ thiết yếu thì nên mua thêm những món gì? Phòng khách ngoài bàn ghế tiếp khách, sẽ bao gồm thêm những nội thất trang trí nào cho phù hợp với không gian phòng khách?…. Bạn nên liệt kê sẵn các món mình cần mua, và lựa chọn những món cần thiết tối thiểu trước khi quyết định vung tiền mua sắm.

Việc lên danh sách trước, còn giúp cho bạn tránh được vấn đề mua những món đồ không dùng đến, hoặc là ít khi sử dụng gây lãng phí trong quá trình chi tiêu cho ngôi nhà của bạn.

2. Tham khảo các web thanh lý nội thất cũ:

Lựa chọn tìm hiểu từ các trang web bán thanh lý đồ cũ uy tín
Lựa chọn tìm hiểu từ các trang web bán thanh lý đồ cũ uy tín

Bạn có thể tham khảo các trang web bán đồ cũ, hoặc các trang fanpage bán thanh lý đồ nội thất. Hình thức mua sắm đồ đã qua sử dụng sẽ giúp các gia đình tiết kiệm được kha khá chi phí. Thậm chí có những món đồ được thanh lý với giá khá rẻ, chỉ có giá chỉ bằng ½ đến 1/3 so với mua mới

Để lựa chọn được các món đồ cũ, thanh lý từ các trang uy tín, bạn có thể tham khảo từ ý kiến của mọi người xung quanh, hoặc tham khảo các trang web uy tín lâu năm như muaban.net. Nên tìm mua các sản phẩm có chất lượng từ 80-90% so với các món đồ mới. Khi mua đồ cũ đã qua sử dụng, bạn cũng có thể tìm mua được những món nội thất độc đáo với một mức giá khá hời.

>> Có thể bạn quan tâm: Mua bán đồ nội thất cũ tại tphcm

3. Lựa chọn mua hàng giảm giá, khuyến mãi:

Săn hàng giảm giá khuyến mãi từ các nhà bán lẻ
Săn hàng giảm giá khuyến mãi từ các nhà bán lẻ

 Ngoài việc mua các món hàng nội thất thanh lý, bạn cũng có thể lựa chọn mua các sản phẩm giảm giá hoặc khuyến mãi.

Hiện nay, để kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng, các nhà bán lẻ thường xuyên đưa ra các chương trình khuyến mãi giảm giá – nhất là trong các dịp lễ lớn.

Bạn có thể tận dụng các đợt khuyến mãi giảm giá để tìm mua cho căn nhà của mình những món đồ nội thất phù hợp, với giá cả mềm mại. Tuy nhiên, trong quá trình mua, bạn nên tham khảo và kiểm tra kỹ chất lượng hàng hóa trước khi quyết định thanh toán. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú trọng vào thời gian bảo hành của món đồ cần mua, nếu có. Vì thời gian bảo hành là yếu tố đảm bảo quyền lợi của khách hàng, giúp khách hàng có thể đổi/trả sản phẩm nếu sản phẩm bị lỗi hoặc hư hỏng kỹ thuật

4. Lựa chọn chất liệu nội thất phù hợp

Lựa chọn nội thất đơn giản để tiết kiệm chi phí
Lựa chọn nội thất đơn giản để tiết kiệm chi phí

Chất liệu là yếu tố quyết định đến giá thành của sản phẩm. Vì vậy, bạn có thể lựa chọn các sản phẩm nội thất có chất liệu đơn giản và bình dân để giảm chi phí mua sắm hơn.
Ví dụ: thay vì sử dụng các sản phẩm đồ gỗ tự nhiên – gỗ nguyên khối, thì có thể thay thế bằng các loại gỗ công nghiệp hoặc gỗ ván ép. Lựa chọn này, cũng tiết kiệm được kha khá kinh phí mua sắm của bạn

Bên cạnh đó, nếu bạn khéo léo lựa chọn sản phẩm nội thất phù hợp và màu sắc hài hòa thì cũng sẽ giúp cho không gian nhà sáng sủa thoải mái, không kém gì các món đồ nội thất hàng hiệu.

>> Xem thêm : Nội thất cho căn hộ chung cư – Nên chọn gỗ công nghiệp hay gỗ tự nhiên?

5. Lựa chọn các món đồ nội thất đa năng:

Lựa chọn nội thất đa năng để tiết kiệm không gian
Lựa chọn nội thất đa năng để tiết kiệm không gian

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều món đồ nội thất đa chức năng, vừa giúp tiết kiệm chi phí mua sắm, vừa tiết kiệm được không gian cho ngôi nhà của bạn.

Ví dụ: Dưới chiếc giường ngủ sẽ có thêm ngăn kéo để chứa đồ, nhằm tiết kiệm diện tích dưới gầm giường một cách đáng kể. Hoặc thiết kế giường tầng kèm theo các hộc chứa đồ tiện dụng….

Ngoài ra, khi lựa chọn mua sắm nội thất trong nhà, bạn cũng cần chú ý đến một vài chi tiết như:

  • Xem xét kỹ không gian – diện tích từng phòng trong nhà trước khi quyết định mua nội thất. Tránh trường hợp mua các món đồ không phù hợp với không gian để, gây cảm giác chật chội và bố cục rối mắt.
  • Kiểm tra kỹ chất lượng của món đồ, màu sắc nước sơn và kiểu dáng khi sắp xếp trong nhà
  • Chọn những vật dụng, nội thất tối thiểu cần thiết, giúp cho tổng thể ngôi nhà gọn gàng, thoáng mát. Tránh mua đồ nội thất theo cảm hứng
  • Bố trí sắp xếp nội thất phù hợp với từng không gian trong nhà. Ví dụ: các loại bàn ghế sofa thì không nên đặt gần cửa sổ. Vì ánh nắng về mặt lâu dài có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như dễ làm phai màu sản phẩm….

Việc mua sắm nội thất trang hoàng cho ngôi nhà của mình khá quan trọng. Nội thất phù hợp và hài hòa với ngôi nhà giúp cho bạn có một chốn đi về đầy ấm cúng, thoáng đãng. Với 5 bí kíp mua sắm trên, hy vọng giúp cho bạn sắm được nội thất đẹp với giá rẻ, tiết kiệm được khá nhiều chi phí mua sắm trong thời điểm hiện nay.

>>> Xem tiếp: 10 ý tưởng thiết kế nội thất phòng bếp đẹp, gọn, tiện lợi

mua sam noi that
Thiết kế nội thất phòng khách 28m2 vô cùng đẹp và hiện đại

Thiết kế nội thất phòng khách 28m2 mang phong cách đương đại

Đây là phong cách rất phù hợp với diện tích nhỏ bởi sự đơn giản và tiện dụng kết hợp sự sáng tạo góp phần tô điểm lên bức tranh tổng sinh động. Khi bước vào không gian nhà thì được bố trí tủ giày và trên là bức vách ngăn cách không gian rất bắt mắt bằng những điểm tròn màu đen thú vị, di chuyển vào trong là bộ sofa góc bằng chất liệu nỉ cao cấp nhập khẩu, không gian phòng khách được kiến trúc sư thiết kế tận dụng được ánh sáng thiên nhiên bởi chiếc cửa sổ khá lớn tạo sự hòa quyện ánh sáng thiên nhiên vào trong phòng khách.

Một chiếc ghế đơn nhỏ xinh được nhấn bởi các đường kẻ ngang. Không gian có hạn nên việc thiết kế vách nhỏ để treo chiếc tivi như thiết kế rất phù hợp và cá tính, tạo cảm giác căn phòng vẫn rộng rãi. Phía mặt sau bộ sofa là giá sách kết hợp để đồ tiện dụng. Một không gian phòng khách đẹp & thú vị. Mời các bạn cùng ngắm nhìn ảnh nội thất phòng khách này ngay dưới đây!

Hình 01: Thiết kế nội thất phòng khách 28m2

Hình 01: Thiết kế nội thất phòng khách 28m2

Một căn phòng khách với đầy đủ tiện nghi và hiện đại mang đến cho gia chủ một không gian thư giãn, nghỉ ngơi, lý tưởng. Bộ ghế sofa cũng góp phần tạo nên điểm nhấn quan trọng cho không gian thêm sinh động và độc đáo.

Hình 02: Thiết kế nội thất phòng khách 28m2

Hình 02: Thiết kế nội thất phòng khách 28m2

Căn phòng sẽ trở nên trống trải với không có vách ngăn đứng tạo cảm giác tuyệt vời cho căn phòng thêm sinh động và mới lạ. Sự hiện diện của nó đem đến cho căn phòng một màu sắc tuyệt vời và tinh tế góp phần tạo nên đẳng cấp mới cho căn phòng thêm sang trọng.

Hình 03: Thiết kế nội thất phòng khách 28m2

Hình 03: Thiết kế nội thất phòng khách 28m2

Sau ghế sofa là hệ thống tủ gỗ với thiết kế nhiều ngăn giúp gia chủ dễ dàng sử dụng. Ánh sáng luôn là yếu tố góp phần tạo nên thành công của công trình thiết kế. Chính vì thế, kiến trúc sư đã tận dụng ánh sáng tốt nhất cho không gian góp phần mang lại sự mới mẻ và độc đáo cho không gian thêm sinh động.

Hình 04: Thiết kế nội thất phòng khách 28m2

Hình 04: Thiết kế nội thất phòng khách 28m2

Kệ ti vi được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ nhằm tăng tính hiện đại cho căn phòng thêm sinh động. Với một căn hộ thì không gian mở đã trở thành xu hướng trong thiết kế, góp phần tạo điểm nhấn tuyệt vời cho căn phòng thêm mới mẻ và độc đáo.

Hình 05: Thiết kế nội thất phòng khách 28m2

Hình 05: Thiết kế nội thất phòng khách 28m2

Hiện đại và đơn giản, sang trọng và tinh tế là những gì bạn sẽ thấy ở căn phòng này. Sự độc đáo, mới lạ chính là điểm nhấn tuyệt vời cho không gian thêm sinh động và trở nên quyến rũ hơn.

Hình 06: Thiết kế nội thất phòng khách 28m2

Hình 06: Thiết kế nội thất phòng khách 28m2

Xem ngay: Những mẫu thiết kế phòng khách đẹp, độc đáo 2017

Nếu bạn yêu thích mẫu thiết kế nội thất phòng khách này hãy đến với HomeXinh để được tư vấn về phong cách thiết kế phù hợp nhất nhé.

ThietkeHomexinh.com

noi that dep phong khach
Xua tan cái nóng mùa hè với nội thất màu xanh ngọc

Điểm xuyết nội thất màu xanh ngọc sẽ giúp các thành viên cảm thấy thoải mái mỗi khi trở về, bỏ quên cái nắng như đổ lửa sau cánh cửa.

Xua tan cái nóng mùa hè với nội thất màu xanh ngọc - Hình 1

Ghế sofa khung gỗ khiến bạn cảm giác như đang gần chạm tay vào màu nước biển của khu vực nhiệt đới.

Xua tan cái nóng mùa hè với nội thất màu xanh ngọc - Hình 2

Về mặt phong thủy nội thất màu xanh ngọc giúp bạn lấy lại sự điềm tĩnh, cân bằng và sự hạnh phúc.

Xua tan cái nóng mùa hè với nội thất màu xanh ngọc - Hình 3

Tivi treo tường, bàn tam giác lồng vào nhau giúp tiết kiệm diện tích.

Xua tan cái nóng mùa hè với nội thất màu xanh ngọc - Hình 4

Ghế ăn điểm nhẹ màu xanh ngọc xen lẫn với màu trắng.

Xua tan cái nóng mùa hè với nội thất màu xanh ngọc - Hình 5

Gạch lát sàn có hoa văn đánh dấu khu vực lối vào.

Xua tan cái nóng mùa hè với nội thất màu xanh ngọc - Hình 6

Bếp mang phong cách scandinavian càng hoàn hảo hơn khi có sự góp mặt của tủ tường màu xanh ngọc lam.

Xua tan cái nóng mùa hè với nội thất màu xanh ngọc - Hình 7

Sàn và tường màu trắng khiến nội thất màu xanh ngọc càng trở nên trong trẻo, đẹp mắt.

Xua tan cái nóng mùa hè với nội thất màu xanh ngọc - Hình 8

Đệm sofa màu xanh làm điểm nhấn trong phòng ngủ.

Xua tan cái nóng mùa hè với nội thất màu xanh ngọc - Hình 9

Phòng làm việc nhẹ nhàng, yên tĩnh với bàn gỗ đặt gần cửa sổ, ghế sofa màu xám đen đặt dưới bức tường màu xanh.

Xua tan cái nóng mùa hè với nội thất màu xanh ngọc - Hình 10

Giá sách độc đáo với với hình thân cây.

Xua tan cái nóng mùa hè với nội thất màu xanh ngọc - Hình 11

Bàn đặt gần cửa sổ nên căn phòng rất ít khi phải dùng đèn, xe đạp treo tường trở thành tác phẩm trang trí.

Xua tan cái nóng mùa hè với nội thất màu xanh ngọc - Hình 12

Gạch khảm hình lục giác bao phủ khu vực tắm.

Xua tan cái nóng mùa hè với nội thất màu xanh ngọc - Hình 13

Cây trồng giúp phòng tắm không bị bám mùi và có màu sắc tương tự với giỏ đựng đồ.


sofa màu xanh ngọc