Nội thất thông minh sự lựa chọn hoàn hảo cho nhiều căn hộ nhỏ

Được thiết kế bởi Jost Architects Elwood House là một khu dân cư mới có nhà để xe và studio riêng biệt ở phía sau. Bản tóm tắt của khách hàng là dành cho một ngôi nhà gia đình hiện đại, thú vị và hấp dẫn nhưng không gây bất lợi cho người sử dụng và trong một ngân sách hợp lý. Kiến trúc sư, khách hàng muốn có một ngôi nhà sạch sẽ, đặc biệt và thú vị khi sử dụng mà không cảm thấy như chúng là một vật thể trong chính ngôi nhà của họ bởi vì nó là một thiết kế hiện đại, theo kiến ​​trúc sư Patrick Jost.

một sân trong giữa khu vực sinh hoạt và ăn uống chính thức, trên mặt đất được ngăn cách bằng những cánh cửa trượt bằng kính lớn, đôi. Khi mở những cánh cửa này cho phép các không gian được kết hợp trực quan, xuyên suốt từ phía trước đến phía sau của ngôi nhà chính. Khi đóng lại, do sự phản chiếu được tạo ra bởi các lớp kính của các cánh cửa làm cho mỗi không gian trở nên gần gũi và riêng tư hơn. = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0016.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/ tải lên / 2013/04 / house-designrulz-0016-359×239.jpg 359w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/>  house-designrulz-002" height = "460" width = " 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0025.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/ 2013/04 / house-designrulz-0025-359x239.jpg 359w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= house-designrulz-003" height = "460" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0035.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/ 04 / house-designrulz-0035-359x239.jpg 359w "size =" (chiều rộng tối đa: 690p x) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= house-designrulz-004" height = "459" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/ house-designrulz-0045.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0045-359x239.jpg 359w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= house-designrulz-005" height = "460" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house- designrulz-0055.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0055-359x239.jpg 359w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= house-designrulz-006" height = "1034" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz- 0065.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0065-159x239.jpg 159w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/ tải lên / 2013/04 / house-designrulz-0065-324x485.jpg 324w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz -0065-337x505.jpg 337w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= house-designrulz-007" height = "932" width = "690" srcset = "https: // cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0076.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0076 -177x239.jpg 177w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0076-359x485.jpg 359w, https://cdn.designrulz.com/wp-content /uploads/2013/04/house-designrulz-0076-374x505.jpg 374w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= house-designrulz-008" height = "259" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0085.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads /2013/04/house-designrulz-0085-637x239.jpg 637w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= house-designrulz-009" height = "1034" width = "690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0095.jpg 690w, https: //cdn.designrulz. com / wp-content / uploads / 2013/04 / house-designrulz-0095-159x239.jpg 159w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0095-324x485 .jpg 324w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0095-337x505.jpg 337w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/ > </source></source></picture><picture class= house-designrulz-010 "height =" 460 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0105.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0105-359x239.jpg 359w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> [19659013] house-designrulz-011 "height =" 1034 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0117.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0117-159x239.jpg 159w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04 /house-designrulz-0117-324x485.jpg 324w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-011 7-337x505.jpg 337w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= house-designrulz-012" height = "1034" width = "690" srcset = "https: // cdn .designrulz.com / wp-content / uploads / 2013/04 / house-designrulz-0125.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0125- 159x239.jpg 159w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0125-324x485.jpg 324w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/ tải lên / 2013/04 / house-designrulz-0125-337x505.jpg 337w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= house-designrulz-013" height = "460" width = " 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0135.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/ 2013/04 / house-designrulz-0135-359x239.jpg 359w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= house-designrulz-014" height = "460" width = "690" width srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0145.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/ wp-content / uploads / 2013/04 / house-designrulz-0145-359x239.jpg 359w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= house-designrulz-015" height = "460 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0154.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp- nội dung / tải lên / 2013/04 / house-designrulz-0154-359x239.jpg 359w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= house-designrulz-016" height = "1034" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0164.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/ tải lên / 2013/04 / house-designrulz-0164-159x239.jpg 159w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0164-324x485.jpg 324w, https: //cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0164-337x505.jpg 337w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= house- designrulz-017 "height =" 1035 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-desig nrulz-0174.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0174-159x239.jpg 159w, https://cdn.designrulz.com/wp- nội dung / tải lên / 2013/04 / house-designrulz-0174-323x485.jpg 323w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0174-337x505.jpg 337w " size = "(max-width: 690px) 100vw, 690px" /> </source></source></picture><picture class= house-designrulz-018 "height =" 460 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp- nội dung / tải lên / 2013/04 / house-designrulz-0184.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0184-359x239.jpg 359w "size = "(max-width: 690px) 100vw, 690px" /> </source></source></picture><picture class= house-designrulz-019 "height =" 258 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/ tải lên / 2013/04 / house-designrulz-0193.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0193-639x239.jpg 639w "size =" ( chiều rộng tối đa: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= house-des
ignrulz-020  house-designrulz-021 "height =" 149 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0213 .jpg "/> </source></source></picture><picture class= house-designrulz-022" height = "251" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz -0223.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/04/house-designrulz-0223-657x239.jpg 657w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture></p>
</div>
</pre>
<p>[</p>
<div>
<p style=Nội thất thông minh sự lựa chọn hoàn hảo cho ngôi nhà Việt. Thiết kế nhà là một nghệ thuật khó khăn và vất vả việc sử dụng các vật dụng thông minh này sẽ giúp rất nhiều trong việc bố trí không gian nhà bạn.

Mẫu thiết kế nhà thông minh tiện lợi
Mẫu thiết kế nhà thông minh tiện lợi

Funi chúng tôi cũng vậy, với những món đồ thông minh tiện lợi. Chúng tôi đã thiết kế và thi công rất nhiều không gian nội thất đẹp tại TpHCM và trên toàn quốc.

Bạn đang băn khoăn giữa số tiền có trong tay và mơ ước về một căn nhà hoàn hảo? Bạn mới cưới nhưng với số tiền tích cóp không đủ để mua một căn nhà tiện ích cho cả hai vợ chồng? Nội thất Funi sẽ giải quyết những vấn đề này cho bạn qua bài viết “nội thất thông minh cho căn hộ nhỏ tiện ích” dưới đây!

Nội thất thông minh sự lựa chọn hoàn hảo cho nhiều căn hộ nhỏ

Lấy ý tưởng từ những căn nhà có nội thất thông minh đến từ các nước Châu Mỹ và châu Âu; cùng với sự sáng tạo của đội ngũ những nhà thiết kế bậc nhất; Funi hứa hẹn đem đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời và thú vị về một căn nhà đáng mơ ước.

Mẫu thiết kế nội thất thông minh cho căn hộ nhỏ
Mẫu thiết kế nội thất thông minh cho căn hộ nhỏ

Bạn đã từng trầm trồ với những thiết kế đa năng chẳng hạn như bàn ăn được xếp gọn vào tường, giường ngủ tích hợp bàn học,… tạo nên một “không gian tiện lợi”, vừa là chỗ ngủ, chỗ ăn, vừa là không gian chơi đùa của trẻ nhỏ,… Đó sẽ là một sáng kiến tuyệt vời cho những con người bận rộn thời đại mới.

Với thiết kế thông minh từ Funi, bạn sẽ đảm bảo có một căn nhà nhỏ gọn vừa đủ những vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi và nhanh chóng tiện lợi, thích hợp cho tất cả các đối tượng.

Nội thất thông mình cho phòng bếp

Chúng tôi luôn tạo điều kiện hết sức có thể trên hành trình xây dựng tổ ấm của các bạn. Vì chúng tôi hiểu rõ: Nhà – không chỉ là một nơi để trú ngụ – đó còn là tổ ấm; điểm đến cho tất cả sự hạnh phúc trong cuộc sống của mỗi người, và chúng tôi trân trọng điều đó!

Mẫu phòng bếp thông minh hiện đại
Mẫu phòng bếp thông minh hiện đại

Bạn đang lo lắng vì căn bếp nhà mình không đủ chỗ cho tất cả những đồ vật cần thiết? Bạn cần có một giải pháp thông minh cho căn bếp của mình? Nếu bạn đang có những thắc mắc trên hãy đọc tiếp để có câu trả lời nhé!

Nội thất nhà bếp thông minh là gì?

Bạn đã bao giờ thấy những thiết kế thông minh như bàn ăn được xếp phẳng và dọn vào ngay một góc tường. Hay tủ chứa thức ăn được tích hợp ngay dưới bàn bếp chưa? Với thiết kế như một ngăn kéo tiện dụng, những tủ lưu trữ thức ăn này sẽ giúp bạn dễ dàng trong việc lấy thức ăn, đồng thời khi không sử dụng, bạn có thể ẩn nó vào, thất thẩm mỹ và tiết kiệm diện tích. Thật mới lạ đúng không nào?

Mẫu tủ bếp thông minh cao cấp đẹp
Mẫu tủ bếp thông minh cao cấp đẹp

Tóm lại, nội thất nhà bếp thông minh có thể được hiểu là những thiết kế, đồ dùng nội thất nhà bếp tích hợp được nhiều chức năng trong cùng một sản phẩm. Có nhiều tính năng mới lạ và đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

Lợi ích khi sử dụng nội thất thông minh cho nhà bếp

Khai thác tối đa không gian trong căn bếp

Nếu căn nhà hoặc chung cư của bạn không sở hữu một căn bếp có diện tích lớn, thì sản phẩm nhà bếp thông minh là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn.

Không gian nhỏ hẹp sẽ không còn là nỗi lo với gia đình bạn khi sử dụng nội thất thông minh. Cùng một không gian, buổi sáng vẫn đảm bảo cho bạn một gian bếp tuyệt vời, nhưng ban đêm nơi đó sẽ là một chỗ nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, thật khó tin phải không nào?

Không gian nội thất phòng bếp chung cư đẹp 27m2
Không gian nội thất phòng bếp chung cư đẹp 27m2

Nội thất nhà bếp thông minh có nhiều tính năng nổi trội hơn là những đồ nội thất đơn giản khác. Chúng tích hợp nhiều tính năng giúp bạn không phải mua nhiều đồ nội thất trong cùng lúc. Giúp tiết kiệm rất nhiều không gian cho căn nhà của bạn.

Tiết kiệm tối đa chi phí khi sử dụng nội thất thông minh cho nhà bếp

Không cần bàn cãi gì nữa, nếu đồ nội thất của bạn sở hữu nhiều tính năng cùng  lúc, thì chẳng phải bạn không cần mua nhiều đồ nội thất hay sao? Khoản tiền tiết kiệm được sẽ dành để mua những món đồ khác quan trọng và cần thiết hơn. Đó cũng là một ưu thế khi sử dụng nội thất nhà bếp thông minh

Mẫu phòng bếp thông minh giá rẻ đẹp và công năng
Mẫu phòng bếp thông minh giá rẻ đẹp và công năng

Ngoài ra, khi đến với Funi, vấn đề giá cả không còn là nỗi lo lớn nhất của bạn nữa. Funi cam kết sẽ đem đến tiện ích tích hợp trong nội thất thông minh với mức giá tốt nhất có thể, góp phần cùng bạn xây dựng căn nhà mơ ước.

Tạo thẩm mỹ cho phòng bếp

Nếu sử dụng bộ bàn ăn thông minh gấp gọn được như một chiếc vali nhỏ nhắn để trong góc bếp. Hay chiếc tủ bếp nhỏ nhắn được khép gọn vào cửa bàn ăn, thì hẳn sẽ rất thú vị đúng không nào. Căn bếp của bạn sẽ trở nên vô cùng mới lạ, khiến ai bước vào cũng phải trầm trồ và thích thú trước sự sáng tạo của nó.

Mẫu phòng bếp nhỏ thông minh siêu đẹp
Mẫu phòng bếp nhỏ thông minh siêu đẹp

Một căn nhà nhỏ gọn đơn giản, nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng và khéo léo trong từng chi tiết cho dù là nhỏ nhặt nhất. Đó là mục tiêu mà Funi luôn hướng tới đối với từng khách hàng của mình.

Chúng tôi biết rằng, để hướng tới sự hoàn hảo là điều không dễ dàng; nhưng đội ngũ Funi luôn cố gắng để cùng bạn hoàn thành căn nhà với tất cả tâm huyết và nhiệt huyết để đat kết quả tốt nhất có thể.

Mẫu bàn ăn thông minh tiện lợi

Sau đây là những mẫu bàn ăn thông minh đa tiên ích cho căn bếp xinh của Funi. Mời quý khách tham khảo ngay sau đây!

Mẫu bàn ăn thông minh 01

Mẫu bộ bàn ăn kết hợp tủ kệ trang trí thông minh – FNBA01

Mẫu bàn ăn thông minh 02

Mẫu bộ bàn ăn 4 ghế có thể di chuyển vị trí nhẹ nhàng – FNBA02

Mẫu bàn ăn thông minh 04

Mẫu bộ bàn ăn 6 ghế thông minh cho phòng bếp hiện đại – FNBA04

Mẫu bàn ăn thông minh 05

Mẫu bàn ăn thông minh 03

Mẫu bàn ăn thông minh 06

Mẫu bộ bàn ăn 4 ghế thiết kế độc là và có thể gấp xếp gọn gàng – FNBA06

Mẫu bàn ăn thông minh 07

Mẫu bộ bàn ăn 4 ghế có thể gấp xếp gọn gàng – FNBA07

Mẫu bàn ăn thông minh 08

Mẫu bộ bàn ăn 4 ghế hình tròn nhỏ xinh – FNBA08

Mẫu bàn ăn thông minh 09

Mẫu bàn ăn có thể gấp xếp gọn gàng – FNBA09

Mẫu bàn ăn thông minh 10

Mẫu bộ bàn ăn có thể quay và kéo dài mặt bàn – FNBA10

Mua nội thất nhà bếp thông minh ở đâu tại TpHCM?

Hiện nay trên thị trường tại TpHCM có rất nhiều nơi để mua nội thất nhà bếp. Tuy nhiên, để chọn được một nơi an toàn về chất lượng, giá cả phải chăng, thì không phải là chuyện dễ dàng.

Nội thất Funi chuyên cung cấp nội thất nhà bếp thông minh uy tín, chất lượng

Lý do nên chọn nội thất Funi là nơi tin cậy để mua nội thất nhà bếp

– Chất lượng nội thất nhà bếp thông minh

Chất lượng của các đồ nội thất của Funi chưa bao giờ làm các khách hàng thất vọng. Funi cung cấp đồ nội thất uy tín,chất lượng được bảo hành và tin tưởng tuyệt đối.

– Nhiều mẫu mã đẹp

Nội thất nhà bếp thông minh đến từ Funi có rất nhiều kiểu mẫu và màu sắc để bạn chọn lựa. Không bị bó hẹp trong một khuôn mẫu nhất định nào đó.

– Giá thành hợp lý

Funi cung cấp đồ nội thất với giá thành hợp lý, vừa khả năng của khách hàng. Không để tài chính là rào cản của bạn.

>> Khuyến mãi đặc biệt cho mọi gia đình khi thi công căn bếp tai Funi <<

Khi bạn thi công tại công ty Funi bạn sẽ được miễn phí 100% chi phí thiết kế nội thất cho căn bếp nhà mình.

Bạn sẽ được sử dụng trọn bộ phụ kiện cao cấp chính hãng, do Funi trực tiếp lắp đặc và bảo hành.

Nội thất thông minh cho phòng ngủ nhỏ

Trang hoàng nội thất thông minh cho mái ấm của mình luôn là điều mà bất cứ gia chủ nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, không phải nhà nào cũng có diện tích lý tưởng để gia chủ thoải mái trang trí. Đặc biệt là các căn hộ ở chung cư. Thế nên, nếu nhà bạn có diện tích khá khiêm tốn. Bạn không thể bỏ qua các đồ dùng nội thất cho phòng ngủ tiện lợi sau.

Thiết kế nội thất thông minh
Thiết kế nội thất thông minh

Các đồ dùng nội thất cho phòng ngủ tiện lợi

Tủ quần áo

Thiết kế tủ quần áo dạng cửa lùa rất thuận tiện cho các phòng ngủ nhỏ. Bởi ưu điểm của tủ quần áo cửa lùa không chiếm diện tích khi mở cửa tủ. Thế nên, đây là một trong những sự chọn lựa hàng đầu của nhiều gia chủ khi lựa chọn nội thất thông minh.

Mẫu tủ quần áo thông minh
Mẫu tủ quần áo thông minh

Đối với phòng ngủ nhỏ, gia chủ nên chọn các mẫu tủ quần áo có nhiều ngăn. Bằng cách này, bạn đã được tăng lên diện tích không gian cất giữ áo quần, vớ, đồ dùng thay vì phải sử dụng nhiều tủ đựng. Việc này sẽ giúp phòng ngủ ngăn nắp, rộng rãi hơn.

Mẫu tủ quần áo thông minh đẹp
Mẫu tủ quần áo thông minh nhỏ đẹp

Tủ quần áo ngăn giúp bạn phân chia từng loại quần áo, như váy, quần jeans, áo phông,…trong từng ngăn riêng. Vừa thuận tiện khi cần dùng đến và còn tăng sự hiện đại cho phòng ngủ.

Bạn có thể hô biến những điểm khuyết trong thiết kế phòng ngủ thành nơi cất giữ đồ dùng độc đáo bằng các thiết kế nội thất thông minh. Những mẫu tủ quần áo thiết kế theo hai bên góc tường sẽ giúp phòng ngủ vuông văn, đẹp hơn.

Tủ giày thông minh

Tủ giày thông minh là đồ nội thất thông minh giúp người dùng bản quản giây, dép và tiết kiệm không gian hiệu quả. Có khả nhiều chất liệu sử dụng làm tủ giày. Tuy nhiên, gỗ vẫn là chất liệu được sử dụng thịnh hành nhất.

Mẫu tủ giày thông minh đẹp
Mẫu tủ giày thông minh đẹp

Tủ giầy thông minh bằng gỗ có thẩm mỹ cao, tạo vẻ sang trọng cho không gian phòng ngủ. Một chiếc tủ giày đẹp, thông minh không chỉ đơn thuần là nơi cất giữ dép, giày mà còn tạo điểm nhấn tuyệt vời. Kiểm chứng qua một vài mẫu tủ giày thông minh trong hệ thống nội thất thông minh dưới đây.

Mẫu tủ giày thông minh cao cấp
Mẫu tủ giày thông minh cao cấp

Giường ngủ gấp thông minh

Những mẫu giường ngủ thông minh đang là cơn sốt trong thời gian qua. Sự hiện đại, sang trọng, tiện nghi của giường ngủ thông minh chắc chắn là lựa chọn đúng đắn cho những căn phòng ngủ nhỏ. Giường ngủ thông minh không chỉ giúp phòng ngủ giải phóng không gian, mà còn đảm bảo tiện nghi nhất.

Mẫu giường ngủ thông minh đẹp
Mẫu giường ngủ thông minh đẹp

giường ngủ thông minh

phòng khách thông minh
7 món đồ nội thất đừng phí tiền mà mua

Bạn sẽ phải hối hận vì đã chi tiền “oan” cho những món đồ nội thất tưởng chừng hữu dụng nhưng thực ra lại vô ích và có giá không hề rẻ này.

Có những món đồ nội thất dùng tưởng chừng khá đắt tiền nhưng thực tế lại chẳng mang lại công dụng gì và công việc của bạn là cân nhắc xem món đồ nào mà nhà bạn không thể thiếu, loại nào nhất thiết phải có. Dưới đây là danh sách 7 đồ nội thất và thiết kế đừng nên phí tiền “tậu” về nhà kẻo sau lại hối hận vì chẳng sử dụng mà chúng lại mang đến nhiều phiền toái cho gia đình.

1. Trần thạch cao chiếu sáng

Không ít gia đình hiện nay lựa chọn mẫu thiết kế trần thạch cao xung quanh trần nhà, có lắp đèn led để chiếu sáng cho các phòng trong nhà, đặc biệt là phòng khách.

7 món đồ nội thất đừng phí tiền mà mua
Xu hướng thiết kế có một hàng thạch cao ở xung quanh trần để lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng đang trở nên rất thông dụng.

Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết, đây là một trong những thiết kế được xem là khá phí tiền của gia chủ, bởi lẽ để lắp đặt hệ thống đèn này bạn sẽ phải thay đổi cả thiết kế của trần nhà, những khe hở để bóng đèn chiếu sáng vô tình trở thành hang ổ cho côn trùng, muỗi gián,…Chưa kể, tuổi thọ của những bóng đèn led của hệ thống khá ngắn, đòi hỏi phải thay thường xuyên, tốn thêm chi phí và gây bất tiện cho gia chủ.

2. Tủ, kệ ban công

Những ngôi nhà chật thường phải tận dụng tối đa không gian sống để lắp đặt các kệ, tủ gỗ, nhằm tiết kiệm diện tích cho căn nhà. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn cần tận dụng cả…ban công để lắp đặt tủ, kệ gỗ.

7 món đồ nội thất đừng phí tiền mà mua
Đặt tủ gỗ ở ban công khiến bụi bẩn, mưa hay ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào dễ gây hỏng tủ.

Tủ lắp ngoài ban công gây ảnh hưởng đến mặt thẩm mỹ của ngôi nhà, tủ thường xuyên bị khói bụi, ánh nắng mặt trời tác động vào, chưa nói đến những món đồ để trong tủ mà ngay cả chất lượng tủ cũng sẽ khiến bạn tự cảm thấy đã quá lãng phí vào một thứ đồ nội thất không hợp lý.

3. Bộ đôi tủ kê đầu giường – bộ đôi đèn để bàn

7 món đồ nội thất đừng phí tiền mà mua
Liệu hai bên đầu giường nhà bạn có cần cùng một loại tủ để đồ hay 2 chiếc đèn ngủ?

Đừng mù quáng tin lời những người bán hàng và mua những thứ mà chắc chắn bạn sẽ không cần dùng, ví dụ như bộ 2 tủ kê đầu giường hay 2 chiếc đèn ngủ giống nhau. Liệu hai bên đầu giường nhà bạn có cần cùng một loại tủ cất trữ đồ? Hay cùng một kiểu đèn ngủ? Hãy tỉnh táo và trở thành người mua hàng thông minh nhé.

4. Băng ghế cuối giường

Khi đi sắm đồ nội thất, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp một băng ghế dài được đặt cuối giường, cùng bộ với chiếc giường bạn đang định mua, vô tình bạn cứ nghĩ rằng chúng thực sự cần thiết và chẳng ngần ngại chi tiền mua. Nhưng thực tế, băng ghế chân giường là một đồ nội thất vô cùng vướng víu và không tiện lợi, nó không có bất kì một tác dụng nào khác ngoài để đặt vài thứ đồ lặt vặt cá nhân.

Ngoài việc dùng để đặt một vài đồ dùng cá nhân lặt vặt chưa biết xếp vào đâu thì băng ghế chân giường trở nên hoàn toàn vô dụng, vô vị và nó không có bất kì một tác dụng nào khác.

5. Lớp ga trải giường thứ hai

Thông thường, chúng ta không nằm tiếp xúc trực tiếp với đệm mà trải một tấm ga trải giường bao phủ lên trên đệm. Đây được gọi là lớp ga trải giường thứ nhất. Với nhiều gia đình, thậm chí người dùng còn thường trải thêm một tấm vải nữa (gọi là lớp ga thứ hai) lên trên lớp ga thứ nhất.

Tuy nhiên, việc bỏ bớt 1 lớp ga trải giường chẳng khiến giấc ngủ của bạn kém thoải mái chút nào, còn giúp bạn bớt vất vả hơn khi vệ sinh ga giường định kỳ.

6. Máy chạy bộ

Nếu bạn đang phân vân về việc có nên sắm riêng một chiếc máy chạy bộ về nhà và tự tập chạy tại nhà thì có lẽ bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định. Bởi lẽ, máy chạy bộ là một thiết bị không hề rẻ tiền, lại chiếm khá nhiều diện tích trong nhà, và bạn có dám chắc rằng khi tập ở nhà, động lực của bạn sẽ không bị ảnh hưởng không?

Sự bất tiện lớn nhất chắc chắn là việc bảo hành, sữa chữa máy khi việc vận động mạnh trong các hoạt động khiến kiểu máy này luôn được đặt trong tình trạng đáng báo động.

7. Đủ bộ tất cả các loại dao

Nếu không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp hay quá thường xuyên nấu những món phức tạp, thì tốt nhất bạn chỉ nên mua những loại dao cần thiết thay vì cả bộ tất cả các loại dao. Một bộ sưu tập đủ các loại dao chưa chắc bạn đã sử dụng hết mà còn khá tốn diện tích trong khu vực để đồ dùng tại gian bếp của bạn.

Theo Khám phá

Cách thiết kế nội thất nhà bếp tiết kiệm mà đẹp

Cách thiết kế nội thất nhà bếp tiết kiệm mà đẹp

Nếu bạn đang muốn thiết kế hoặc cải tạo nội thất nhà bếp với chi phí thấp thì đừng bỏ qua những gợi ý này bởi đây là những thiết kế cực dễ học tập.

Ý tưởng thiết kế độc đáo cho khu vườn

Ý tưởng thiết kế độc đáo cho khu vườn

Không gian xanh mát cùng những trang trí độc đáo, sáng tạo nơi khu vườn sẽ là nơi thư giãn cho bạn và cả gia đình.

Căn hộ 26m2 &quot;nhỏ mà ai cũng phải ngước nhìn&quot; vì cách decor quá thông minh

Căn hộ 26m2 “nhỏ mà ai cũng phải ngước nhìn” vì cách decor quá thông minh

Căn hộ 26m2 đẹp như biệt thự với tông màu trắng và nội thất tối giản.

mua sam noi that
Top 15 mẫu bàn ghế phòng khách đẹp, giá rẻ tại Nội Thất Đức Tính — LH: 0965.94.6161

Ngọc Anh

Nội Thất Đức Tính xin giới thiệu tới các bạn 20 mẫn bàn ghế phòng khách đẹp, giá rẻ đang hot nhất thị trường hiện nay. Với thiết kế độc đáo, sáng tạo, những mẫu sản phẩm này được rất nhiều vị khách hàng khó tính ưa thích. Được thiết kế và lựa chọn kỹ lưỡng từ những thanh gỗ tự nhiên cao cấp, các KTS Đức Tính đã cho ra đời những mẫu bàn ghế gỗ đẹp, bền, chất lượng cho không gian nội thất phòng khách theo xu hướng hiện đại, sang trọng..

Mời các bạn cùng tham khảo qua những mẫu bàn ghế gỗ tự nhiên ngay sau đây nhé:

1. Bộ bàn ghế gỗ đẹp BG01

Bộ bàn ghế BG01 được thiết kế với xu hướng hiện đại, sang trọng. Bao gồm 1 ghế băng, 1 bàn trà, 4 ghế đơn, 2 bàn kẹp và 2 đôn ngồi. Rất tiện lợi và thích hợp cho các căn hộ chung cư sang trọng

2. Bàn ghế phòng khách BG02

Bộ bàn ghế gỗ BG02 gồm 1 ghế băng, 1 bàn trà, 4 ghế đơn, 2 bàn kẹp và 2 đôn ngồi được thiết kế kiểu cách, sáng tạo, tạo cảm giác thoáng mát khi sử dụng.

3. Bàn ghế phòng khách BG05

Đến với mẫu bàn ghế gỗ hiện đại BG05 chũng ta có thể thấy nó gồm 1 băng dài, 1 bàn trà, 2 ghế đơn, 2 bàn kẹp và 2 đôn ngồi, nhỏ gọn, tiện nghi cho những căn hộ có diện tích khiếm tốn.

4. Bộ bàn ghế đẹp BG06

Đây là bộ bàn ghế BG06 hình chữ L rất phù hợp với không gian phòng khách của căn hộ chung cư sang trọng bởi nó sẽ rất hạn chế diện tích kê đồ và còn mang lại vẻ đẹp thú hút, độc đáo cho căn phòng

5. Mẫu bàn ghế hiện đại BG08

Mẫu bàn ghế gỗ BG08 với kiểu dáng độc đáo, cách điệu là là 1 trong 15 mẫu bàn ghế được nhiều khách hàng ưa chuống nhất.

6. Bàn ghế gỗ BG09

Mẫu bàn ghế BG09 kiểu cách, đẳng cấp

7. Bàn ghế đẹp BG16

Mẫu bàn ghế gỗ BG16 cũng là 1 trong những mẫu bàn ghế ăn khách nhất 2017.

8. Bàn ghế gỗ đẹp BG17

Bộ bàn ghế đẹp, hiện đại BG17 luôn là điểm nhấn cho không gian phòng khách nhà bạn

9. Mẫu bàn ghế gỗ BG18

Bộ bàn ghế BG18 này trông khá gọn gàng, đơn giảnrất thích hợp cho những gia đình có lỗi sống giản dị, thanh nhã.

10. Bàn ghế gỗ phòng khách BG25

Mẫu sản phẩm bàn ghế gỗ BG25 là một bộ sản phẩm vô cùng hoàn hảo của Đức Tính, được thiết kế tỉ mí, chú trọng trên từng đường nét, mang đến một sản phẩm độc đáo, thu hút tới nhiều vị khách hàng khó tính

11. Bàn ghế đẹp BG27

Bàn ghế gỗ BG27 thực sự là bộ sản phẩm đã làm hài lòng nhiều vị khách của công ty chúng tôi ngay từ lần gặp đầu tiện bởi kết cấu đặc biệt trong sự pha trộn giữa đường nét cổ điển và hiện đại, đã là bước nhảy vọt cho xu thế mới.

12. Bàn ghế phòng khách gỗ đẹp BG28

Sự sang trọng, trẻ trung là điểm nổi bật nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy trong bộ bàn ghế gỗ đẹp BG28 này.

13. Bàn ghế gố BG31

Bộ sản phẩm bàn ghế BG31 có phần đệm rời ra được khá nhiều khách hàng lựa chọn bởi tính năng hiện đại và tiện dụng của nó.

14. Bàn ghế đẹp BG32

Bàn ghế đẹp BG32 có thiết kế đơn giản, gọn nhẹ nhưng không kém phần sang trọng và lịch thiệp, phù hợp với mọi không gian phòng khách.

15. Bộ bàn ghế đẹp BG39

Bộ bàn ghế gỗ BG39 trên đây được thiết kế theo phong cách hiện đại, tiện ích, tạo nên không gian sống sang trọng và lịch thiệp. Bộ sảm phẩm bao gồm: 1 ghế băng, 1 bàn trà và 1 ghế đơn.

bàn ghế phòng khách giá rẻ
Nội thất trang trí TADA

Phòng khách nhỏ hẹp không có nghĩa là không chọn được chiếc kệ tivi đẹp, chỉ cần bạn tinh tế và thông minh sẽ có ngay chiếc kệ tivi nhỏ như ý. Nhất là những chung cư nhỏ hẹp không có quá nhiều diện tích thì việc chọn kệ tivi ưng ý càng khó khăn hơn.

> Top 5 mẫu kệ tivi gỗ xoan đào được ưa thích nhất

> Những kệ tivi độc lạ – xu hướng thiết kế nội thất phòng khách mới 2017

 src=

1, Chọn kệ tivi phù hợp với phong cách thiết kế của phòng

Đối với phòng khách nhỏ việc lựa chọn nội thất phòng khách phải quan tâm tới từng chi tiết, bởi nó nó không những ảnh hưởng đến cục diện và thẩm mỹ của một căn phòng mà có làm cho không gian nhỏ trở nên lạc điệu và bức bối chính vì thế phải chọn kệ tivi có cùng phong cách để đảm bảo tính đồng nhất.

Đối với trang trí phòng khách cổ điển nên chọn những kệ tivi phòng khách hiện đại có màu gỗ tối và có thể cùng tông màu với bàn ghế sofa phòng khách trong nhà. Đối với phòng khách hiện đại, bạn nên chọn những kệ màu sáng, trắng sứ, vừa làm tăng thêm tính thẩm mĩ vừa tạo không gian tươi mới cho phòng khách của bạn.

 src=

Thông thường những không gian nhỏ thường thiết kế theo phong cách hiện đại để tạo được không gian thông thoáng vì thế lựa chọn kệ tivi cao cấp với thiết kê tối giản, mẫu mã vuông gọn và màu sắc sáng để phù hợp với phong cách của ngôi nhà nhỏ của bạn.

2, Chú ý kích thước của kệ

Thay vì sử dụng một chiếc kệ ti vi đồ sộ, cồng kềnh chiếm hết diện tích căn phòng, bạn nên chọn một chiếc kệ có kích thước vừa phải, phù hợp với căn phòng của bạn. Bạn có thể  trang trí thêm bằng những vật trang trí nhỏ như lọ hoa, tranh treo tường hay một chiếc đồng hồ, quyển sách trên kệ trang trí.

 src=

3, Nên chọn những chiếc kệ có màu sắc nhẹ nhàng

Màu sơn sáng sẽ làm cho không gian căn phòng trở nên tươi mát hơn, cho người dùng cảm giác thoáng đãng. Các bạn nên chọn những gam màu sáng như trắng, xanh nhạt với những sắc màu tươi sáng, bạn sẽ có một phong khách trẻ trung, hiện đại, thể hiện phong cách của mình.

4, Cuối cùng đó là kiểu dáng của chiếc kệ

Nếu bạn chưa chọn được chiếc kệ có kích thước phù hợp với không gian nhỏ hẹp của phòng khách nhà mình, bạn có thể tham khảo một số mẫu kệ treo tường.

 src=

Sử dụng một hệ giá mở để treo tivi là một ý tưởng tuyệt vời cho căn phòng nhỏ. Hệ giá mở có thiết kế hiện đại mang đến một màu sắc đơn giản, khác với vẻ cổ điển của các kệ tivi truyền thống. Hơn nữa, hệ giá mở này còn là nơi để sách, đồ nghe nhìn và các món đồ trang trí nữa, giúp cho căn phòng luôn gọn gàng và đẹp mắt.

  • Mẫu kệ tivi treo tường

Nếu phòng khách nhỏ thì giải pháp tốt nhất là bạn hãy tận dụng khoảng không trên tường để gắn tivi và gắn kệ treo tường vừa gọn gàng mà lại rất đẹp mắt. Thiết kế kệ tivi treo tường thường khá nhẹ và nhỏ gọn giúp tiết kiệm nhiều diện tích, quý khách có thể bố trí thêm bộ loa đài trên kệ tivi treo tường.

 src=

Về chất liệu kệ tivi treo tường thì gỗ công nghiệp cao cấp là lựa chọn phổ biến bởi có trọng lượng nhẹ lại rất hiện đại và trẻ trung, lựa chọn phổ biến của nhà phố hiện nay. Các màu sắc mà khách hàng có thể tham khảo đó là những màu nhẹ nhàng như: trắng, đen, màu vân gỗ – đơn giản những rất đẹp và không bị lỗi mốt.

Kệ tivi cho phòng khách với thiết kế tích hợp giữa kệ tivi với kệ trang trí, vách ngăn gỗ, tủ rượu… cũng là lựa chọn hợp lý mà khách hàng có thể tham khảo. Với kệ tivi đa năng này, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều không gian để đồ cũng như chi phí sắm đồ nội thất.

 src=

TADA Việt Nam là công ty chuyên sản xuất và cung cấp các mẫu vách ngăn phòng, vách bình phong, các mẫu kệ tivi treo tường đẹp, chất lượng cao, giá cả hợp lí. Sản phẩm được thiết kế từ vật liệu PVC có khả năng kháng nước và chống cháy tuyệt đối.

Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn tận tình: 0936.353.616


mẫu kệ tivi phòng khách chung cư