Ngôi nhà có nội thất đẹp mãn nhãn với tông màu nâu – trắng

Đây là chủ đề cho ngày hôm nay – một lưới mắt cáo hiện đại, mặc dù được mô tả chính xác hơn như là một brise-đếil, một thiết bị che nắng dọc hoặc ngang vĩnh viễn. Đây là một cách rất đơn giản mặc dù nó rất lừa dối.

<img data-file-id = "11464" data-permalink = "https://www.lifeofanarchitect.com/modern-trellis-brise-soleil/modern -trellis-elevation / "data-orig-file =" https://i2.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern-Trellis-elevation.jpg?fit=550 % 2C804 & ssl = 1 "data-orig-size =" 550.803 "data-bình luận-open =" 1 "data-image-meta =" {"khẩu độ": "4.5", "credit": "", "camera": "NIKON D90", "chú thích": "", "created_timestamp": "1332857572", "bản quyền": "", "focal_length": "18", "iso": "250", "shut_speed": "0,000625" , "title": ""} "data-image-title =" Modern Trellis elevation "data-image-description ="

Modern Trellis elevation

"data-Medium-file =" https://i2.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern-Trellis-elevation.jpg?fit=550%2C804&ssl=1 " data-Large-file = "https://i2.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern-Trellis-elevation.jpg?fit=550%2C804&ssl=1" lớp = "aligncenter size-full wp-image-11464" title = "Độ cao Trellis hiện đại" src = "https://i2.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern- Trellis-elevation.jpg? Resize = 550% 2C804 "alt =" Modern Trellis elevation "width =" 550 "height =" 803 "data-recalc-dims =" 1 "/>

Tôi sẽ dẫn bạn đi qua thiết bị tạo bóng này từ lúc bắt đầu đến một sản phẩm hầu hết đã hoàn thành bằng cách sử dụng những hình ảnh tôi đã chụp từ nhiều chuyến đi trang web tôi đã thực hiện trong dự án này. Hầu hết các hình ảnh sẽ khá tự giải thích nhưng tôi sẽ chỉ ra các mục quan tâm.

<img data-Đính kèm-id = "11473" data-permalink = "https://www.lifeofanarchitect.com/modern-trellis-brise-soleil/steel-supports-at-bridge/" data-orig-f ile = "https://i1.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Steel-supports-at-bridge.jpg?fit=550%2C645&ssl=1" data-orig -size = "550,645" data-bình luận-open = "1" data-image-meta = "{" khẩu độ ":" 3.5 "," credit ":" "," camera ":" NIKON D90 "," caption " : "", "created_timestamp": "1304501769", "bản quyền": "", "focal_length": "18", "iso": "400", "shut_speed": "0,0008", "title": ""} "Data-image-title =" Thép hỗ trợ tại cầu "data-image-description ="

Hỗ trợ thép tại cầu

"data-Medium-file =" https://i1.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Steel-supports-at-bridge.jpg?fit=550%2C645&ssl= 1 "data-Large-file =" https://i1.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Steel-supports-at-bridge.jpg?fit=550%2C645&ssl = 1 "class =" aligncenter size-full wp-image-11473 "title =" Thép hỗ trợ tại cầu "src =" https://i1.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012 /03/Steel-supports-at-bridge.jpg?resize=550%2C645 "alt =" Thép hỗ trợ tại cầu "width =" 550 "height =" 645 "data-recalc-dims =" 1 "/> [19659002] Ban đầu, bạn có thể thấy thép ống được đặt để giữ sàn của thành phần cầu – nhưng bạn có thể thấy rằng một số thép ống kéo dài qua tường bên ngoài. Chúng cuối cùng sẽ được sử dụng làm điểm kết nối để hàn và sẽ hỗ trợ các trellis còn lại.

<img data-file-id = "11474" data-permalink = "https://www.lifeofanarchitect.com/modern-trellis-brise-soleil/steel-supports-penetrating- z inc-siding / "data-orig-file =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/steel-supports-penetrating-zinc-siding.jpg? fit = 550% 2C365 & ssl = 1 "data-orig-size =" 550,365 "data-bình luận-open =" 1 "data-image-meta =" {"khẩu độ": "5.6", "credit": "", " máy ảnh ":" NIKON D90 "," chú thích ":" "," created_timestamp ":" 1323869732 "," bản quyền ":" "," focal_length ":" 24 "," iso ":" 220 "," shut_speed ": "0,008", "title": ""} "data-image-title =" thép hỗ trợ xuyên qua mặt kẽm "data-image-description ="

thép hỗ trợ xuyên qua mặt kẽm

"data-Medium-file =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/steel-supports-penetrating-zinc-siding.jpg?fit=550% 2C365 & ssl = 1 "data-Large-file =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/steel-supports-penetrating-zinc-siding.jpg?fit = 550% 2C365 & ssl = 1 "class =" aligncenter size-full wp-image-11474 "title =" thép hỗ trợ xuyên kẽm siding "src =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp- nội dung / tải lên / 2012/03 / thép-hỗ trợ-thâm nhập-kẽm-siding.jpg? thay đổi kích thước = 550% 2C365 "alt =" thép hỗ trợ xuyên kẽm siding "width =" 550 "height =" 365 "data-recalc-dims = "1" />

Trong ảnh này, mặt kẽm màu đen đã được lắp đặt nhưng nó vẫn có lớp bọc bảo vệ trên bề mặt. Thép ống kiên nhẫn chờ đợi

<img data-Attach-id = "11469 "data-permalink =" https://www.lifeofanarchitect.com/modern-trellis-brise-soleil/bracket-in-zinc-02/ "data-orig-file =" https://i0.wp.com/ www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploa ds / 2012/03 / ngoặc-in-kẽm-02.jpg? fit = 550% 2C365 & ssl = 1 "data-orig-size =" 550,365 "data-bình luận-open =" 1 "data-image-meta =" { "khẩu độ": "5.6", "tín dụng": "", "máy ảnh": "NIKON D90", "chú thích": "", "created_timestamp": "1325762542", "bản quyền": "", "focal_length": "105", "iso": "200", "shut_speed": "0,002", "title": ""} "data-image-title =" ngoặc trong kẽm "data-image-description ="

ngoặc bằng kẽm

"data-Medium-file =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/brquet-in-zinc-02.jpg?fit=550%2C365&ssl= 1 "data-Large-file =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/brquet-in-zinc-02.jpg?fit=550%2C365&ssl = 1 "class =" aligncenter size-full wp-image-11469 "title =" ngoặc trong kẽm "src =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/ 03 / ngoặc-in-kẽm-02.jpg? Thay đổi kích thước = 550% 2C365 "alt =" ngoặc trong kẽm "width =" 550 "height =" 365 "data-recalc-dims =" 1 "/>

Khác Cân nhắc cho việc lắp ráp lưới mắt cáo theo cách này là nó cho phép chúng ta giữ tấm lưới khỏi mặt của tấm kim loại và giảm số lần xuyên thủng. Phải mất một chút công việc để làm sáng tỏ sự thâm nhập này (điều đó có nghĩa là để nước không bị thấm bên trong).

<img data-Đính kèm-id = "11466" data-permalink = "https://www.lifeofanarchitect.com/modern-trellis-brise-soleil/steel-bracket-in-zinc-siding/ "data-orig-file =" https: //i0.wp. com / www.lifeofanarchitect.com / wp-content / uploads / 2012/03 / Steel-ngoặc-in-Zinc-siding.jpg? fit = 550% 2C377 & ssl = 1 "data-orig-size =" 550.377 "nhận xét dữ liệu -opened = "1" data-image-meta = "{" khẩu độ ":" 5 "," credit ":" "," camera ":" NIKON D90 "," caption ":" "," created_timestamp ":" 1326804670 "," bản quyền ":" "," focal_length ":" 58 "," iso ":" 200 "," shut_speed ":" 0,002 "," title ":" "}" data-image-title = "thép khung trong khung kẽm "data-image-description ="

khung thép trong vách kẽm

"data-Medium-file =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/steel-bracket-in-zinc-siding.jpg?fit=550% 2C377 & ssl = 1 "data-Large-file =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/steel-bracket-in-zinc-siding.jpg?fit = 550% 2C377 & ssl = 1 "class =" aligncenter size-full wp-image-11466 "title =" khung thép trong siding kẽm "src =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp- nội dung / tải lên / 2012/03 / Steel-ngoặc-in-Zinc-siding.jpg? resize = 550% 2C377 "alt =" khung thép trong siding kẽm "width =" 550 "height =" 377 "data-recalc-dims = "1" />

Một cái nhìn khác về vòng đệm nhấp nháy xung quanh sự thâm nhập của ống thép.

<img data-file-id = "11471" data-permalink = "https://www.lifeofanarchitect.com/ Modern-trellis-brise -olesil / metal-framework-for-Modern-trellis / "data-orig-file =" https://i2.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/ 03 / metal-framework-for-Modern-trellis.jpg? Fit = 550% 2C347 & ssl = 1 "data-orig-size =" 550.347 "data-com ments-opens = "1" data-image-meta = "{" khẩu độ ":" 4 "," credit ":" "," camera ":" NIKON D90 "," caption ":" "," created_timestamp ": "1332311821", "bản quyền": "", "focal_length": "10", "iso": "400", "shut_speed": "0.0166666666667", "title": ""} "data-image-title =" khung kim loại cho lưới mắt cáo hiện đại "data-image-description ="

khung kim loại cho lưới mắt cáo hiện đại

"data-Medium-file =" https://i2.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/metal-framework-for-modern-trellis.jpg?fit=550% 2C347 & ssl = 1 "data-Large-file =" https://i2.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/metal-framework-for-modern-trellis.jpg?fit = 550% 2C347 & ssl = 1 "class =" aligncenter size-full wp-image-11471 "title =" khung kim loại cho lưới mắt cáo hiện đại "src =" https://i2.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp- nội dung / tải lên / 2012/03 / metal-framework-for-Modern-trellis.jpg? resize = 550% 2C347 "alt =" khung kim loại cho trellis hiện đại "width =" 550 "height =" 347 "data-recalc-dims = "1" />

Ở đây bạn có thể thấy rằng khung cho lưới mắt cáo (hoặc brise -olesil) đã được hoàn thành. Có một sàn gỗ ipé bên dưới cây cầu và trong quá trình xây dựng dự án, nó đã được quyết định mở rộng boong này ra tận rìa của khu nhà. Trong khi lưới mắt cáo này sẽ cung cấp một số bảo vệ khỏi mặt trời, chức năng chính của nó là giúp xác định không gian để được đã sử dụng.

<img data-Attach-id = "11470" data-permalink = "https://www.lifeofanarchitect.com/modern-trellis-brise-soleil/ipe-wood-for-vertical-louvers/" data-orig-file = "https://i1.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/ipe-wood-for-vertical-louvers.jpg?fit=550%2C365&ssl = 1 "data-orig-size =" 550,365 "data-bình luận-open =" 1 "data-image-meta =" {"khẩu độ": "5.3", "credit": "", "camera": "NIKON D90 "," chú thích ":" "," created_timestamp ":" 1329989135 "," bản quyền ":" "," focal_length ":" 75 "," iso ":" 250 "," shut_speed ":" 0,0015625 "," title ":" "}" data-image-title = "gỗ ipe cho cửa dọc" data-image-description = "

gỗ ipe cho cửa dọc

"data-Medium-file =" https://i1.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/ipe-wood-for-vertical-louvers.jpg?fit=550% 2C365 & ssl = 1 "data-Large-file =" https://i1.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/ipe-wood-for-vertical-louvers.jpg?fit = 550% 2C365 & ssl = 1 "class =" aligncenter size-full wp-image-11470 "title =" ipe gỗ cho cửa sổ dọc "src =" https://i1.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp- nội dung / tải lên / 2012/03 / ipe-wood-for-vertical-louvers.jpg? resize = 550% 2C365 "alt =" ipe gỗ cho cửa sổ dọc "width =" 550 "height =" 365 "data-recalc-dims = "1" />

Đây thực sự là một đống gỗ ipé sẽ được sử dụng trên boong – nhưng tôi đã bao gồm một hình ảnh ở đây vì gỗ ipé cũng sẽ được sử dụng trên lưới mắt cáo trong nỗ lực buộc các vật liệu của không gian với nhau. Các boong boong có kích thước 1 ″ x 6 ″ nhưng các thành viên được sử dụng trong lưới mắt cáo thực sự là 2 ″ x6. //www.lifeofanarchitect.com/moder n-trellis-brise -olesil / Modern-trellis-plan-view / "data-orig-file =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/ Modern-Trellis-plan-view.jpg? Fit = 550% 2C351 & ssl = 1 "data-orig-size =" 550.351 "data-bình luận-open =" 1 "data-image-meta =" {"aperture": "4.5 "," credit ":" "," camera ":" NIKON D90 "," caption ":" "," created_timestamp ":" 1332855135 "," bản quyền ":" "," focal_length ":" 24 "," iso ":" 200 "," shut_speed ":" 0,000625 "," title ":" "}" data-image-title = "Chế độ xem kế hoạch Trellis hiện đại" data-image-description = "

Chế độ xem kế hoạch Trellis hiện đại

"data-Medium-file =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern-Trellis-plan-view.jpg?fit=550%2C351&ssl= 1 "data-Large-file =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern-Trellis-plan-view.jpg?fit=550%2C351&ssl = 1 "class =" aligncenter size-full wp-image-11479 "title =" Chế độ xem kế hoạch Trellis hiện đại "src =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012 /03/Modern-Trellis-plan-view.jpg?resize=550%2C351 "alt =" Chế độ xem kế hoạch Trellis hiện đại "width =" 550 "height =" 351 "data-recalc-dims =" 1 "/> [19659002] Ở đây tôi đang đứng trên nóc cầu nhìn xuống mặt kẽm ở đỉnh của lưới mắt cáo. Bạn có thể thấy rằng có một khoảng cách giữa mặt bên và kênh kim loại màu đen chứa các thành viên lưới mắt cáo. Kênh này là gì đã được hàn với các thành phần thép ống mà chúng tôi đã xem xét trước đó.

<img data-file-id = "11480" data-permalink = "https://www.lifeofanarchitect.com/modern-trellis-brise- duy nhất / mod ern-trellis-plan-view-02 / "data-orig-file =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern-Trellis-plan- view-02.jpg? fit = 550% 2C293 & ssl = 1 "data-orig-size =" 550,293 "data-bình luận-open =" 1 "data-image-meta =" {"khẩu độ": "5.3", "tín dụng ":" "," máy ảnh ":" NIKON D90 "," chú thích ":" "," created_timestamp ":" 1332855270 "," bản quyền ":" "," focal_length ":" 62 "," iso ":" 250 "," shut_speed ":" 0,0015625 "," title ":" "}" data-image-title = "Chế độ xem kế hoạch Trellis hiện đại" data-image-description = "

Chế độ xem kế hoạch Trellis hiện đại

"data-Medium-file =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern-Trellis-plan-view-02.jpg?fit=550% 2C293 & ssl = 1 "data-Large-file =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern-Trellis-plan-view-02.jpg?fit = 550% 2C293 & ssl = 1 "class =" aligncenter size-full wp-image-11480 "title =" Chế độ xem kế hoạch Trellis hiện đại "src =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content /uploads/2012/03/Modern-Trellis-plan-view-02.jpg?resize=550%2C293 "alt =" Chế độ xem kế hoạch Trellis hiện đại "width =" 550 "height =" 293 "data-recalc-dims =" 1 "/>

Đây là cái nhìn xuống điều kiện góc của lưới mắt cáo và cách nó không được kết nối với mặt bên của tòa nhà.

<img data-Attach-id =" 11464 "data-permalink = "https://www.lifeofanarchitect.com/modern-trellis-brise-soleil/modern-trellis-elevation/" data-orig-file = "https://i2.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp -content / uploads / 2012/03 / Modern-Trellis-elevation.jpg? fit = 550% 2C804 & ssl = 1 "data-orig-size =" 550.803 " data-bình luận-open = "1" data-image-meta = "{" khẩu độ ":" 4.5 "," credit ":" "," camera ":" NIKON D90 "," caption ":" "," created_timestamp ":" 1332857572 "," bản quyền ":" "," focal_length ":" 18 "," iso ":" 250 "," shut_speed ":" 0,000625 "," title ":" "}" data-image-title = "Độ cao của Trellis hiện đại" data-image-description = "

Độ cao của Trellis hiện đại

"data-Medium-file =" https://i2.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern-Trellis-elevation.jpg?fit=550%2C804&ssl=1 " data-Large-file = "https://i2.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern-Trellis-elevation.jpg?fit=550%2C804&ssl=1" lớp = "aligncenter size-full wp-image-11464" title = "Độ cao Trellis hiện đại" src = "https://i2.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern- Trellis-elevation.jpg? Thay đổi kích thước = 550% 2C804 "alt =" Độ cao Trellis hiện đại "width =" 550 "height =" 803 "data-recalc-dims =" 1 "/>

Bây giờ bạn có thể có được hình ảnh của Thiết kế hầu hết đã hoàn thành – hy vọng, sự đơn giản của thiết kế là điều xuất hiện. Thiết kế bất cứ thứ gì cần thiết nhất là một trong những đặc điểm nổi bật của thiết kế hiện đại. Đơn giản như lưới mắt cáo, nó sắp trở nên đơn giản hơn nữa [19659002] <img data-Đính kèm-id = "11462" data-permalink = "https://www.lifeofanarchitect.com/modern-trellis-brise-soleil/modern-trellis-detail-2/" d ata-orig-file = "https://i1.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern-Trellis-detail1.jpg?fit=550%2C360&ssl=1" dữ liệu -orig-size = "550.360" data-bình luận-open = "1" data-image-meta = "{" khẩu độ ":" 4.5 "," credit ":" "," camera ":" NIKON D90 "," chú thích ":" "," created_timestamp ":" 1332857436 "," bản quyền ":" "," focal_length ":" 24 "," iso ":" 250 "," shut_speed ":" 0,001 "," title ":" "}" data-image-title = "Chi tiết Trellis hiện đại" data-image-description = "

Chi tiết Trellis hiện đại

"data-Medium-file =" https://i1.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern-Trellis-detail1.jpg?fit=550%2C360&ssl=1 " data-Large-file = "https://i1.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern-Trellis-detail1.jpg?fit=550%2C360&ssl=1" lớp = "aligncenter size-full wp-image-11462" title = "Chi tiết Trellis hiện đại" src = "https://i1.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern- Trellis-detail1.jpg? Thay đổi kích thước = 550% 2C360 "alt =" Chi tiết Trellis hiện đại "width =" 550 "height =" 360 "data-recalc-dims =" 1 "/>

Nhìn cận cảnh vào bảng gỗ ipé và cách họ ngồi ngồi trong một kênh thép được sơn (một thành viên cấu trúc có hình dạng giống như chữ C C C). Ở giữa mỗi bảng 2 ″ x6 ″ là một bảng 2 ″ x6 nhỏ hơn giúp giữ Các tấm trellis trong kênh thép. Một phần trong cách họ đạt được điều này chỉ đơn giản là bằng áp lực. Cách khác? [[9009002] <img data-file-id = "11467" data-permalink = "https: //www.lifeofanarchitect. com / Modern-trellis-brise -olesil / trellis-Supplies / "data-orig-file =" https://i2.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Trellis-supplies .jpg? fit = 550% 2C275 & ssl = 1 "data-orig-size =" 550,275 "data-bình luận-open =" 1 "data-image-meta =" {"khẩu độ": "4,5", "tín dụng": " "," máy ảnh ":" NIKON D90 "," chú thích ":" "," created_timestamp ":" 1332855670 "," bản quyền ":" "," focal_length ":" 15 "," iso ":" 250 "," shut_speed ":" 0,0005 "," title ":" "}" data-image-title = "Trellis nguồn cung cấp đính kèm" data-image-description = "

Nguồn cung cấp tệp đính kèm Trellis

"data-Medium-file =" https://i2.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Trellis-supplies.jpg?fit=550%2C275&ssl=1 "data- tệp lớn = "https://i2.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Trellis-supplies.jpg?fit=550%2C275&ssl=1" class = "kích thước căn chỉnh -full wp-image-11467 "title =" Nguồn cung cấp tệp đính kèm Trellis "src =" https://i2.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Trellis-supplies.jpg? resize = 550% 2C275 "alt =" Nguồn cung cấp tệp đính kèm Trellis "width =" 550 "height =" 275 "data-recalc-dims =" 1 "/>

Móng lỏng và móng hoàn thiện ẩn! giữ tấm ván nhỏ hơn tại chỗ cho đến khi tấm lưới 2 ″ x6 được đặt vào vị trí – sau đó một ốc vít hoàn thiện được đặt qua mặt của tấm ván lưới 2 ″ x6 so để nó vít qua tấm lưới mắt cáo và vào tấm đệm nhỏ hơn được đặt hoàn toàn trong kênh mà bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy nó khi bảng nhỏ hơn tiếp theo được đưa vào. Có vẻ phức tạp cho đến khi bạn tìm hiểu về e hoặc hai thủ thuật.

<img data-Attach-id = "11477" data-permalink = "https://www.lifeofanarchitect.com/modern-trellis-brise-soleil/lennox-details-model-1- 5 / "data-orig-file =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern-Trellis-Detail-Drawing.jpg?fit=550% 2C217 & ssl = 1 "data-orig-size =" 550,217 "data-bình luận-open =" 1 "data-image-meta =" {"khẩu độ": "0", "credit": "bob", "camera": "", "chú thích": "", "created_timestamp": "0", "bản quyền": "", "focal_length": "0", "iso": "0", "shut_speed": "0", " title ":" Mô hình chi tiết Lennox (1) "}" data-image-title = "Bản vẽ chi tiết Trellis hiện đại" data-image-description = "

Bản vẽ chi tiết Trellis hiện đại

"data-Medium-file =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern-Trellis-Detail-Drawing.jpg?fit=550%2C217&ssl= 1 "data-Large-file =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012/03/Modern-Trellis-Detail-Drawing.jpg?fit=550%2C217&ssl = 1 "class =" aligncenter size-full wp-image-11477 "title =" Bản vẽ chi tiết hiện đại "src =" https://i0.wp.com/www.lifeofanarchitect.com/wp-content/uploads/2012 /03/Modern-Trellis-Detail-Drawing.jpg?resize=550%2C217 "alt =" Bản vẽ chi tiết Trellis hiện đại "width =" 550 "height =" 217 "data-recalc-dims =" 1 "/> [19659002] .

Đây là một trong những chi tiết xây dựng được tạo ra cho trellis / brise -olesil này – nếu bạn đọc bản vẽ, bạn sẽ có thể xác nhận những gì hình ảnh đã thể hiện trên đường đi.

Tôi hy vọng bạn thích bài đăng ngày hôm nay, thậm chí có thể học được một hoặc hai điều trên đường đi.

Chúc mừng,

 width =

ps: nếu bạn muốn xem cách này ellis phù hợp về mặt thẩm mỹ với hàng rào, đây là bài viết về cách hàng rào trông như thế nào và nó được xây dựng chi tiết như thế nào (ở đây)

Playhouse Nhật Bản ở New Zealand

thậm chí còn tốt hơn từ Life of a Architect [Năm19659036]

[Ngôi nhà có nội thất đẹp mãn nhãn với tông màu nâu – trắng – The Regal Vũng Tàu


TOP

_plain]
nội thất màu nâu
Nội thất COZY trong xu hướng hiện đại

Thứ Ba, ngày 09/05/2017 16:22 PM (GMT+7)

Sử dụng đồ nội thất hiện đại, sang trọng và cao cấp đang là xu hướng mới của thời đại. Và việc chọn một bộ ghế sofa phù hợp cũng là một khâu quan trọng, bởi chúng luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người.


Ngày nay, khái niệm sofa đã trở nên khá quen thuộc. Sofa có nhiều loại được làm từ các chất liệu khác nhau như gỗ, da, vải. Sofa gỗ vẫn được ưa chuộng nhưng chủ yếu là phù hợp với những phòng khách được thiết kế theo phong cách truyền thống. Đối với những ngôi nhà có không gian sống hiện đại,các mẫu sofa vải, sofa da được lên ngôi bởi vẻ đẹp sang trọng, cảm giác mềm mại và ấm áp mà chúng mang đến.


Đặc biệt, sofa dađem lạisự êm ái, mát mẻ, hiện đại, không thấm nước, dễ làm sạch và có độ bền cao nên sofa da đang trở thành xu hướng lựa chọn nội thất được ưa chuộng nhất. Tuy nhiên, với sự phát triển đa dạng của các dòng sofa hiện nay cũng như mong muốn lựa chọn được một bộ sofa da thực sự chất lượng và phù hợp với phòng khách của gia đình mình khiến nhiều gia chủ quan tâm.


Nội thất COZY trong xu hướng hiện đại - 1


Bộ sofa COZYđược sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu với thiết kế hiện đại


Với hơn 20 năm thành lập vàkinh nghiệm trong việc quản lý chất lượng, quy trình sản xuất, COZYđã hoàn toàn có đầy đủ khả năng tạo sự tín nhiệm đối với nhu cầu người tiêu dùngvềcác dòng sofa xuất khẩu và sofa nhập khẩu cao cấp.


Bằng chính tình yêu và sự trân trọng, nội thấtCOZY đã cam kết dành 100% tâm huyết để mang đến cho khách hàng không gian sống hoàn hảo và tiện nghi nhất. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ, COZY đã nhanh chóng trở thành thương hiệu Sofa được đánh giá cao trên thị trường qua một số danh hiệu “Top 10 Thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng lần VI – năm 2017”


Chương trình bình chọn “Thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng” được áp dụng theo Điều 75 – Luật Sở hữu trí tuệ với 8 tiêu chí gồm: độ nhận biết, phạm vi lưu hành của thương hiệu, doanh số bán hàng, thời gian thương hiệu được sử dụng liên tục, uy tín, số lượng quốc gia bảo hộ, số lượng quốc gia công nhận là nổi tiếng và giá trị chuyển nhượng.


Cùng với những thương hiệu khác như nhãn hàng không VietJet Air, nệm Liên Á, máy ảnh Fuji Xerox… nội thất COZY đã một lần nữa khẳng định tên tuổi cũng như chất lượng sản phẩm của mình qua giải thưởng lần này.


Nội thất COZY trong xu hướng hiện đại - 2


COZY nổi bật giữa các thương hiệu được bình chọn


Nội thất COZY trong xu hướng hiện đại - 3


Chứng thư thẩm định COZY đạt giải “Top 10 Thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng năm 2017”


Không những thế, ngày 07/05/2017 sắp tới đây, nội thất COZY lại một lần nữa được vinh dự đón nhận giải thưởng Top 10 “Thương hiệu Tiêu biểu hội nhập châu Á – Thái Bình Dương 2017”. Chương trình được tổ chức bởi Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương phối hợp với VINABRA – Thương hiệu Việt Nam, Mạng hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Vietnam Business Council.


Chương trình được triển khai trên toàn quốc nhằm mục đích tôn vinh các thương hiệu nổi tiếng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương có thành tích đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu.


Với hành trình dài và những cột mốc đáng kể trong suốt quá trình hoạt động, COZY tự tin đặt mục tiêu trở thành một nhà cung cấp hàng nội thất uy tín, chất lượng trên thị trường quốc tế nói chung, trên thị trường Việt Nam nói riêng.Để đạt được sứ mệnh to lớn ấy, COZY luôn cố gắng hết mình và mong muốn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách hàng.HỆ THỐNG SIÊU THỊ – NHÀ MÁY COZY


Showroom 1: 147 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1 – (08) 54040775 – 09 8701 3371


Showroom 2: 192-198 Ngô Gia Tự, Q. 10 – (08) 54051775 – 016 9647 0305


Showroom 3: 237 Nguyễn Thị Thập, Q.7 – (08) 5433 0775 – 09 6310 0646


Nhà máy: Hương lộ 80 (Khu CN Vĩnh Lộc B) – (08) 6266 5050


Bình Dương: Số 866 Cách Mạng Tháng Tám, P. Chánh Nghĩa, Tp.Thủ Dầu Một


Hà Nội: Mê Linh Plaza, KM 8 đường cao tốc Thăng Long, Nội Bài


các thương hiệu sofa nổi tiếng
Tủ giày thông minh giá rẻ Hà Đông, Hà Nội – Nội Thất Trúc Mai

Kệ đựng giày – tủ giày thông minh là một món nội thất không thể thiếu trong không gian sống của các gia đình hiện đại ngày nay. Đặc biệt, tủ giày thông minh đang dần chiếm ưu thế bởi tính thẩm mỹ, sự tiện dụng và thông minh như đúng tên gọi của nó. Tủ giày thông minh tại Nội Thất Trúc Mai tại Hà Đông, Hà Nội có diện tích cất trữ giày đủ khiến bạn phải kinh ngạc.

Bởi nội thất thông minh đặc trưng với các khớp truyền động, cho phép sản phẩm tuỳ biến theo từng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt thích hợp cho không gian nhỏ hẹp, giúp không gian nhà bạn dù nhỏ nhưng không gian để giày vẫn rất rộng rãi.

 width=

Nếu đã quá quen thuộc với những chiếc giá để giày dép bằng nhựa, kệ dép gỗ hay những mẫu tủ để giày dép truyền thống nhưng chúng vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của cả gia đình, thì tủ giày thông minh Trúc Mai là một sự lựa chọn đáng để bạn cân nhắc.

So với tủ đựng giày dép bằng gỗ truyền thống, tủ gỗ để giày thông minh giá rẻ của Nội Thất Trúc Mai sở hữu rất nhiều ưu điểm khiến các gia đình khi chọn mua nội thất đều “phải lòng” ngay từ cái nhìn đầu tiên.

  • Với thiết kế hình khối đơn sắc, không hoa văn, chiếc tủ đựng giày dép bằng gỗ tự nhiên của Nội Thất Trúc Mai sẽ giúp tôn thêm sự sang trọng cho không gian sống của bạn. Nhờ vẻ ngoài tối giản, bạn có thể đặt chiếc tủ dày dép này ở bất cứ nơi đâu: trước cửa nhà, trong phòng khách.
  • Sức chứa gấp 3 lần tủ dép bằng gỗ truyền thống: Nếu như tủ giày gỗ được phân chia thành các tầng, mỗi tầng chỉ để giày dép được 1 hàng ngang thì tủ giày thông minh được thiết kế tinh tế với 3 ngăn đựng giày ở mỗi tầng. Cho phép bạn thoải mái chứa đựng giày của cả gia đình và cả khách đến thăm nhà mà không lo thiếu diện tích.

 width=

  • Kích thước tủ đựng giày dép đánh lừa thị giác, khiến người khác không thể nghĩ đó là tủ kệ để giày dép: những mẫu tủ để giày truyền thống thường có kích thước nhỏ, chiều cao thấp, khi đặt vào ngôi nhà đôi khi dáng dấp “không liên quan”, kém thẩm mỹ. Trái lại, tủ giày đa năng được thiết kế vẻ ngoài như một chiếc tủ thực thụ, độ cao vừa phải để bạn có thể trưng bày, trang trí thêm trên nóc tủ, hoặc tích hợp ghế ngồi đối với tủ nhỏ, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, vượt xa công năng một chiếc kệ để giày bằng gỗ.
  • Ngoài tủ đôi có không gian sử dụng rộng rãi, tích hợp cả ngăn để nón bảo hiểm, áo mưa, áo khoác,… Nội Thất Trúc Mai còn có các loại tủ đơn đựng giày nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo sức chứa đến hơn 30 đôi giày. Không chỉ vậy, Trúc Mai còn có loại tủ đựng giày nhỏ gọn tích hợp nệm ngồi để khách hàng tiện lợi sử dụng như một chiếc ghế thực thụ. Do đó khách hàng hãy hoàn toàn yên tâm chọn lựa.

 width=

Hiện nay, thật không dễ để có thể sở hữu không gian sống rộng rãi. Tủ gỗ thông minh là giải pháp tuyệt vời giúp không gian sống khiêm tốn của bạn dù nhỏ vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi và đẹp mắt với các chức năng cất giày thông minh, giúp ngôi nhà gọn gàng hơn hẳn. Không chỉ vậy, thiết kế tủ đựng giày dép có cánh cửa cuộn lật, không cần nhiều không gian khi mở cánh cửa.

Giờ thì bạn có thể thay cả kệ đựng giày thông thường và giá treo nón bảo hiểm chỉ với một chiếc tủ giày thông minh giá rẻ của Trúc Mai. Trên tất cả, ngoài chức năng bảo quản, tủ kệ để giày dép thông minh Trúc Mai còn là món nội thất trang trí giúp ngôi nhà bạn thêm sang trọng.

NỘI THẤT TRÚC MAI

                                                                   Gmail: [email protected]
                                                                Hotline: 0986.992.434 – 0816.363.338
                                                  Địa chỉ: lk 207 cổng đồng, La Khê – Hà Đông – Hà Nội 
                                                Cơ sở sản xuất: Phú Đa 1 – Cần Kiệm- Thạch Thất- Hà Nội

(Zalo + Viber + Click vào SĐT trên màn hình để gọi)

Website:https://noithattrucmai.com/ – Facebook: https://www.facebook.com/noithattrucmai/

Tủ giày thông minh giá rẻ Hà Đông, Hà Nội – Nội Thất Trúc Mai

4.7 (93.33%) 3 votes


tủ gỗ thông minh
15 mẫu thiết kế nội thất phòng ngủ với tủ quần áo đẹp

15 mẫu thiết kế nội thất phòng ngủ với những chiếc tủ áo đẹp

1. Phòng ngủ với tủ quần áo đẹp, rộng rãi

nội thất phòng ngủ

Thiết kế nội thất phòng ngủ

Thiết kế phòng ngủ hiện đại với tủ áo rộng rãi. Mặt tủ được lắp kính trong suốt cùng bộ khung bằng kim loại màu đen góp phần tạo nên vẻ đẹp cho phòng ngủ.

nội thất phòng ngủ

Thiết kế nội thất phòng ngủ

Tủ quần áo trong phòng ngủ được thiết kế âm tường giúp tiết kiệm diện tích và chứa được nhiều đồ hơn

nội thất phòng ngủ

Tủ áo sang trọng trong phòng ngủ

Mẫu phòng ngủ đẹp, được kiến trúc sư thiết kế sang trọng và hiện đại, tủ quần áo to rộng, cùng với nhiều khoang để bên dưới giúp bạn chứa được thật nhiều đồ phải không nào? Nếu bạn có gu thích thời gian, giày dép thì đây là mẫu tủ áo có thể trưng bày rất đẹp và tiện nghi đó bạn.

2. Phòng ngủ với tủ quần áo từ kính mờ

nội thất phòng ngủ

Phòng ngủ ấn tượng với sự kết hợp giữa màu sắc và ánh sáng

nội thất phòng ngủ

Thiết kế phòng ngủ ấn tượng

Phòng ngủ này được thiết kế ấn tượng với đầu giường và trần ốp gỗ rất đẹp. Bên cạnh đó là không gian tủ quần áo đẹp được thiết kế kính mờ tạo không gian riêng cho người sử dụng.

3. Tủ quần áo phân chia không gian phòng ngủ

nội thất phòng ngủ

Phòng ngủ được phân chia không gian bởi tủ quần áo đẹp

Mẫu phòng ngủ trong không gian căn hộ nhỏ và đã được thiết kế với tủ áo như bức tường ngăn không gian phòng ngủ với phòng khách và phòng ăn.

4. Mẫu phòng ngủ cá tính với thiết kế tủ quần áo đẹp trên đầu giường

nội thất phòng ngủ

Không gian phòng ngủ cá tính

Phòng ngủ không gian rất đẹp được bố trí tủ áo âm tường rất đẹp, như một gian hàng thời trang sau giường ngủ.

5. Phòng ngủ đẹp với tủ áo màu xanh

nội thất phòng ngủ

Phòng ngủ với tông màu xanh đẹp bằng chất liệu kính

6. Tủ quần áo với cánh bằng những thanh nan tinh tế trong phòng ngủ

nội thất phòng ngủ

Phòng ngủ với thiết kế các thanh nan tinh tế và độc đáo

7. Tủ quần áo đẹp không cửa sang trọng trong phòng ngủ hiện đại

nội thất phòng ngủ

Không gian phòng ngủ thật tuyệt vời, một góc view rất đẹp ra thành phố. Đặc biệt chiếc tủ quần áo sang trọng không có cánh cửa tủ giúp ta dễ dàng trong việc lựa chọn trang phục.

8. Mẫu phòng ngủ có thiết kế tủ quần áo liền kệ sách

nội thất phòng ngủ

Mẫu thiết kế phòng ngủ hiện đại, tủ quần áo được thiết kế tận dụng góc tường và liền kề với kệ sách. Chiếc tủ này còn chứa được rất nhiều đồ hữu ích hơn là chỉ những bộ quần áo.

9. Tủ quần áo đẹp nhờ vân gỗ

nội thất phòng ngủ

Phòng ngủ được nổi bật bởi tủ áo sang trọng với màu vân gỗ

10. Phòng ngủ với tone màu ghi hiện đại cùng tủ quần áo từ kính mờ

nội thất phòng ngủ

Mẫu phòng ngủ với tông màu ghi hiện đại, tủ áo với cửa kính mờ rất đẹp

11. Thiết kế phòng ngủ với tủ quần áo thông minh

nội thất phòng ngủ

Thiết kế phòng ngủ với tủ quần áo thông minh. Chỉ cần bấm nút, bức vách lớn trên đầu giường ngủ sẽ mở ra tạo thành một phòng thay đồ với tủ quần áo được cất dấu bên trong.

12. Mẫu phòng ngủ hiện đại với tủ quần áo sang trọng

nội thất phòng ngủ

Mẫu phòng ngủ này rất hiện đại, với các tông màu và các chi tiết sản phẩm rất chất. Tủ quần áo được ẩn trong một bức vách bằng những thanh nan nhỏ.

13. Lấy tủ quần áo đẹp làm điểm nhấn cho phòng ngủ

nội thất phòng ngủ

Mẫu thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp và ấn tượng với điểm nhấn trên tủ quần áo

14. Tủ quần áo đối diện với giường ngủ

nội thất phòng ngủ

Một sự lựa chọn không tồi cho mẫu nội thất phòng ngủ này

15. Không gian phòng ngủ lạ với chất liệu thiết kế thông dụng

 width=

Không gian phòng ngủ lạ với chất liệu thiết kế thông dụng. Tủ quần áo đẹp được ẩn sau những bức tường màu xanh.


sofa gỗ chung cư