23+ Mẫu thiết kế nội thất phòng khách nhà ống 4m – 5m ĐẸP – HIỆN ĐẠI

Bạn có phải là người hâm mộ cuồng nhiệt của nghệ thuật gỗ truyền thống không? Sau đó, bạn đã đến đúng nơi. Được phát hiện trên diypedia.ro, ngôi nhà nằm trong một ngôi làng thuộc vùng lịch sử Maramures (Romania), một câu chuyện cổ tích nông thôn. Tại một trong những góc xa xôi nhất của Liên minh châu Âu, người dân địa phương đã bảo tồn một lối sống mà hầu hết các lục địa đã bỏ đi từ nhiều thế kỷ trước. Nhưng, như chúng tôi đã từng ở đó, bạn không cần phải đến thăm các nghệ nhân tài năng. Hãy xem bộ sưu tập dưới đây và cố gắng tìm ý tưởng cho một ngôi nhà nhỏ trên núi, một căn nhà gỗ hoặc một ngôi nhà nghỉ mát ở đất nước này. Nếu bạn có đôi bàn tay khéo léo, thì bạn sẽ có thể làm chủ nghệ thuật chế tác. Có thể là đồ gia dụng, đồ vật trang trí hoặc công cụ, đánh dấu chúng bằng biểu tượng tổ tiên để đạt được tính cách ở nhà. Từ chiếc thìa nhỏ đến cánh cổng gỗ hùng vĩ, tất cả đều là biểu hiện của vẻ đẹp và tâm linh!

 designrulz-maramures-001 "height =" 518 "width =" 690 "srcset =" https: //cdn.designrulz. com / wp-content / uploads / 2014/01 / designrulz-maramures-001.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-001-318x239.jpg 318w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-001-646x485.jpg 646w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014 /01/designrulz-maramures-001-673x505.jpg 673w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= designrulz-maramures-002" height = "518" width = "518" width = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-002.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01 /designrulz-maramures-002-318x239.jpg 318w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-002-646x485.jpg 646w, https: //cdn.designrulz .com / wp-content / tải lên / 2014/0 1 / designrulz-maramures-002-673x505.jpg 673w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= designrulz-maramures-003" height = "518" width = "690" "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-003.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/ designrulz-maramures-003-318x239.jpg 318w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-003-646x485.jpg 646w, https: //cdn.designrulz. com / wp-content / uploads / 2014/01 / designrulz-maramures-003-673x505.jpg 673w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= designrulz-maramures-004" "518" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-004.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/ wp-content / uploads / 2014/01 / designrulz-maramures-004-318x239.jpg 318w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-004-646x485.jpg 646w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramur es-004-673x505.jpg 673w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= designrulz-maramures-005" height = "518" width = "690" srcset = "https:" /cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-005.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures- 005-318x239.jpg 318w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-005-646x485.jpg 646w, https://cdn.designrulz.com/wp- nội dung / tải lên / 2014/01 / designrulz-maramures-005-673x505.jpg 673w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= designrulz-maramures-006" height = "518" = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-006.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/ tải lên / 2014/01 / designrulz-maramures-006-318x239.jpg 318w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-006-646x485.jpg 646w, https: //cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-006-673x505.jpg 6 73w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= designrulz-maramures-007" height = "518" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/ wp-content / uploads / 2014/01 / designrulz-maramures-007.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-007-318x239.jpg 318w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-007-646x485.jpg 646w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01 /designrulz-maramures-007-673x505.jpg 673w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= designrulz-maramures-008" height = "518" width = "690" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-008.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz -maramures-008-318x239.jpg 318w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-008-646x485.jpg 646w, https://cdn.designrulz.com /wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-008-673x505.jpg 673w "size =" (mở rộng tối đa th: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= designrulz-maramures-009" height = "518" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/ 01 / designrulz-maramures-009.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-009-318x239.jpg 318w, https: //cdn.designrulz. com / wp-content / uploads / 2014/01 / designrulz-maramures-009-646x485.jpg 646w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-009-673x505 .jpg 673w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= designrulz-maramures-010" height = "518" width = "690" srcset = "https: //cdn.designrul. com / wp-content / uploads / 2014/01 / designrulz-maramures-010.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-010-318x239.jpg 318w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-010-646x485.jpg 646w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014 /01/designrulz-maramures-010-673x505.jpg 673w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 69 0px "/> </source></source></picture><picture class= designrulz-maramures-011" height = "518" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures- 011.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-011-318x239.jpg 318w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/ tải lên / 2014/01 / designrulz-maramures-011-646x485.jpg 646w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-011-673x505.jpg 673w "size = "(max-width: 690px) 100vw, 690px" /> </source></source></picture><picture class= designrulz-maramures-012 "height =" 518 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/ tải lên / 2014/01 / designrulz-maramures-012.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-012-318x239.jpg 318w, https: // cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-012-646x485.jpg 646w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures -012-673x505.jpg 673w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= desi gnrulz-maramures-013 "height =" 518 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-013.jpg 690w, https: //cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-013-318x239.jpg 318w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz -maramures-013-646x485.jpg 646w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-013-673x505.jpg 673w "size =" (max-width: 690px ) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= designrulz-maramures-014" height = "518" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz -maramures-014.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-014-318x239.jpg 318w, https://cdn.designrulz.com/wp -content / uploads / 2014/01 / designrulz-maramures-014-646x485.jpg 646w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-014-673x505.jpg 673w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= designrulz-maramures-015 "height =" 518 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-015.jpg 690w, https: //cdn.designrulz .com / wp-content / tải lên / 2014/01 / designrulz-maramures-015-318x239.jpg 318w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-015- 646x485.jpg 646w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-015-673x505.jpg 673w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px " /> </source></source></picture><picture class= designrulz-maramures-016 "height =" 518 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-016. jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-016-318x239.jpg 318w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/ 2014/01 / designrulz-maramures-016-646x485.jpg 646w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2014/01/designrulz-maramures-016-673x505.jpg 673w "size =" ( chiều rộng tối đa: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture></p>
</div>
</pre>
<p>[</p>
<div>
<p><strong><em><span style=Xem ngay những mẫu thiết kế nội thất nhà ống đẹp, hiện đại, sang trọng làm KHUYNH ĐẢO năm 2019 tạo điểm nhấn bắt mắt trong trang trí phòng khách nhà ống nhỏ 4m, 5m,… của Nội Thất Trẻ. Chúng tôi luôn đi đầu trong lĩnh vực thiết kế nội thất và thi công.

1. Mẫu thiết kế nội thất nhà ống 2 tầng đẹp phổ biến: phòng khách nhà ống có cầu thang

Để mở rộng về diện tích, bạn thường chọn xây thêm tầng thứ 2 cho nhà ống. Thông thường, các thiết kế nội thất nhà ống 2 tầng ở phố có thiết kế chung như sau:

Tầng 1 sẽ là không gian sinh hoạt chung bao gồm phòng khách, khu vực bếp và bàn ăn, khu vệ sinh chung. Tầng 1 sẽ có một khoảng sân nhỏ trước hoặc sau nhà trang trí tiểu cảnh tạo cảm giác thân thiện và gần gũi với thiên nhiên.


 

Tầng 1 với không gian sinh hoạt chung gắn liền với thiên nhiên

Mẫu 1: Mẫu trang trí phòng khách đẹp với không gian sinh hoạt chung gắn liền với thiên nhiên

Tầng 2 sẽ là không gian riêng tư và khu vực vệ sinh. Các phòng ngủ ở tầng 2 luôn được đảm bảo đủ ánh sáng tự nhiên và thông thoáng. Để có được yếu tố ánh sáng này, bạn có thể sử dụng giếng trời hoặc hệ thống cửa kính lớn. 

Về thiết kế nội thất nhà ống 2 tầng đẹp cũng cần đảm bảo tính hài hòa, nhịp điệu và tạo điểm nhấn. Do khu vực sinh hoạt chung và tiếp khách ở riêng biệt với phòng ngủ, nên bạn đừng chủ quan mà đặt quá nhiều nội thất ở tầng 1.

2. Mẫu thiết kế nội thất nhà ống hiện đại với phòng khách nhà ống 4m, 5m cần lưu ý gì?

Lựa chọn gam màu sáng và bài trí nội thất lệch 1 bên.

 

Phòng khách nhà ống 4m và phòng khách nhà ống 5m

Mẫu 2: Trang trí nội thất phòng khách nhà ống 4m hoặc 5m lệch 1 bên giúp nhà rộng hơn


Với phòng khách nhà ống 4m hay phòng khách nhà ống 5m có diện tích khá eo hẹp, do đó, việc chọn trang trí nội thất nhà ống và sắp xếp như thế nào cực kỳ quan trọng. Với những mẫu nhà nhỏ này, các bạn nên ưu tiên chọn những nội thất có gam màu sáng sẽ giúp mở rộng không gian nhà.

Phong cách trang trí

 

trang trí phòng khách nhà ống

Mẫu 3: Trang trí phòng khách nhà ống bằng nội thất tối giản tạo không gian rộng hơn

Khi thiết kế nội thất cho nhà ống nhỏ chỉ 30m2, bạn nên lựa chọn phong cách trang trí tối giản nhất. Các nội thất nên ít họa tiết và không cầu kỳ để mở rộng không gian cho nhà ở.

Với hệ thống tủ quần áo, tủ sách và tủ tivi, bạn có thể áp dụng dạng tủ gỗ âm tường với thiết kế hiện đại, trẻ trung góp phần tạo sự hấp dẫn cho ngôi nhà của bạn.

Những lưu ý về thiết kế nội thất nhà ống cho không gian hẹp và trang trí phòng khách nhà ống hiện đại

Nhà ống là một trong những kiểu nhà phổ biến ở Việt Nam. Thế nhưng, làm sao để thiết kế nội thất nhà ống vừa đẹp, sang trọng, hiện đại mà vẫn tiết kiệm diện tích nhất thì lại không hề dễ. Những lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết được nỗi lo đó.

Làm sao để thiết kế nội thất nhà ống đẹp?

Để nội thất nhà ống đẹp, các bạn cần lưu ý tới hai yếu tố đó là: Sự kết hợp hài hòa giữa màu săc, nội thất trong nhà với nhau và điểm nhấn thu hút của ngôi nhà.

 

thiết kế nội thất nhà ống đẹp

Mẫu thiết kế nội thất nhà ống đẹp 4
Về yếu tố hài hòa, thiết kế nội thất cũng giống như tạo một bức  tranh nghệ thuật vậy. Từng đường nét, từng màu sắc đều phải được phối hợp với nhau hài hòa tránh cho người xem bị rối mắt hay nhàm chán.

Việc tạo điểm nhấn sẽ giúp cho căn nhà của bạn mang một nét riêng và thể hiện được phong cách của gia đình bạn. Bên cạnh đó, điểm nhấn cũng giúp tránh sự nhàm chán, nhạt nhòa, tạo ấn tượng thu hút với người khác khi bước vào tổ ấm của bạn.


 

Điểm nhấn trong phòng khách nhà ống

Mẫu 5: Những bức tranh treo tường và cách phối màu tạo điểm nhấn trong phòng khách nhà ống

 


Điểm nhấn của căn nhà thông thường là phòng khách. Bạn có thể tạo điểm nổi bật trong trang trí phòng khách nhà ống 5m bằng những nội thất thông qua bộ bàn ghế tiếp khách vừa mang nét hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn thể hiện được cá tính của gia chủ.

 

Cùng xem thêm các mẫu thiết kế, trang trí phòng khách nhà ống đẹp, hiện đại, sang trọng của Nội thất trẻ:

mẫu phòng khách nhà ống hiện đại

Mẫu thiết kế nội thất nhà ống cao cấp 6

Hệ thống nội thất đẹp cho nhà ống bao gồm bàn ghế, tủ, tivi, không gian sống thêm tiện nghi, hiện đại.

 

nội nhà đẹp hiện đại

Mẫu thiết kế nội thất nhà ống đẹp 7


Việc đặt quá nhiều sẽ làm cho căn nhà chật chội và hẹp hơn do vậy chỉ nên bố trí những đồ quan trọng. Bạn có thể lựa chọn nội thất nhà ống đẹp với màu sắc phù hợp sở thích điều này sẽ tạo cảm giác thoải mái và thích thú hơn.

 

thiết kế nội thất nhà ống nhỏ

Mẫu thiết kế nội thất nhà ống đơn giản 8


Thông thường, với thiết kế nhà ống 30m2 có đặc điểm là hẹp về chiều ngang nên gây khó khăn trong việc quây quần gia đình. Vì vậy, kiểu thiết kế nội thất lệch về một bên là một giải pháp hợp lý để tạo không gian thoáng hơn.

 

phòng khách nhà ống 4m

Mẫu thiết kế nội thất nhà ống 9

 

Đảm bảo đủ ánh sáng: Với diện tích nhỏ, ánh sáng lại bị hạn chế sẽ làm cho căn nhà của bạn bí bách và chật chội. Do đó, khi thiết kế nhà ống 30m2 cần đảm bảo hệ thống thông gió làm thông thoáng căn nhà và hệ thống ánh sáng đầy đủ.

 

phòng khách nhà ống có cầu thang

Mẫu thiết kế nội thất nhà ống đẹp 10


Ngoài ra, bạn cũng chỉ nên lựa chọn những nội thất cần thiết cho gia đình để hạn chế việc quá nhiều đồ đạc làm cho căn phòng bị thu hẹp hơn.

 

trang trí phòng khách nhà ống cấp 4

Mẫu 
 thiết kế nội thất nhà ống đẹp 11


Việc đơn giản trong thiết kế, trong lựa chọn và trang trí giúp bạn có nhiều không gian nhất cho gia đình sinh hoạt chung. Từ phòng khách, phòng bếp, khu ăn đến phòng ngủ, nội thất đều phải tương đồng, ăn khớp với nhau về cả phông màu và kiến trúc. 

 

trang trí phòng khách nhà ống cấp 4

Mẫu thiết kế nội thất nhà ống đẹp 12


Bên cạnh đó, bạn cũng cần tạo điểm nhấn cho căn nhà. Bạn đừng nghĩ rằng nhà ống dài về chiều sâu, hẹp về bề ngang mà không cần tạo điểm nhấn.

 

điểm nhấn trong phòng khách nhà ống

Mẫu thiết kế nội thất nhà ống 13
phòng khách nhà ống 5m

Mẫu thiết kế nội thất nhà ống đơn giản 14Cũng có khi điểm nhấn được thể hiện ở những vật trang trí như: bình hoa, chậu cảnh, bể cá hay bức tranh trừu tượng được treo trên tường.

 

phòng khách nhà ống có cầu thang 3

Mẫu thiết kế nội thất phòng khách nhà ống 15

 

Ngoài ra, để tạo điểm ấn tượng cho thiết kế nội thất nhà ống, bạn cũng có thể phối màu sắc. Đôi khi những nội thất quen thuộc nhưng nhờ cách phối màu cũng tạo điểm nhấn khó phai.

 

Tóm lại, thiết kế nội thất nhà ống đẹp không hề khó nếu bạn lưu ý những điểm trên. Tuy nhiên, để tổ ấm của bạn thêm hoàn hảo, ngoài những vấn đề đã nêu, việc thiết kế mang thêm phong cách cá nhân sẽ giúp căn nhà của bạn đẹp và ấn tượng hơn.

Liên hệ ngay HOTLINE 0906 133 999 để được hưởng ưu đãi miễn 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói

>> Xem qua dịch vụ thiết kế nội thất của chúng tôi để nắm rõ thông tin về dịch vụ của Nội Thất Trẻ

 

NoithattreVietnam.com

Đăng  Ký  Tư  Vấn

_plain]
bàn sofa nhỏ gọn
Các loại nội thất cho Sofa phòng khách

Ngoài bộ sofa phòng khách thì không gian này còn phải cần tới rất nhiều các loại nội thất khác nữa như bàn trà, tủ kệ, thảm trải sàn… Đây là những món đồ nội thất không quá cầu kỳ, tốn kém nhưng sẽ mang tới cho bạn một không gian phòng khách hết sức thân thiện và thoải mái.

Sofa là đồ nội thất quan trọng nhất trong phòng khách

Cách chọn các loại nội thất cho phòng khách

Dù là phòng khách nhỏ hay lớn, trong các căn hộ chung cư mini hay căn hộ đẳng cấp thì việc chọn lựa đồ nội thất cũng cần phải tuân theo những chuẩn mực riêng nhất định.

  • Chọn sofa phòng khách đơn giản mà đẹp

Sofa là đồ nội thất quan trọng nhất trong không gian phòng khách. Hiện nay có rất nhiều loại sofa với các kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Tùy vào diện tích không gian mà bạn có thể chọn cho mình một kiểu mẫu sofa phù hợp nhất. Tuy nhiên sofa da thật luôn mang đến một phong cách nội thất sang trọng và quyến rũ hơn hẳn các loại sofa được làm từ chất liệu vải hoặc giả da.

  • Chọn thảm trải sàn

Đây cũng là đồ nội thất không thể thiếu trong không gian phòng khách. Ngoài tác dụng mang tới cảm giác êm ái cho việc đi lại thì thảm trải sàn còn giúp bạn tránh được các vết xước không mong muốn trên bề mặt sàn. Đặc biệt hơn nó cũng mang tới tính thẩm mỹ cao cho không gian, có nhiều loại thảm trải sàn cho bạn có thể lựa chọn như thảm trải sàn như thảm cuộn, thảm tấm, thảm sofa hay thảm tre…

Bàn trà là bộ đôi hoàn hảo thường hay được kết hợp cùng với ghế sofa phòng khách. Bạn có thể chọn loại bàn trà bằng gỗ hoặc bàn trà đa năng bọc da. Phía trên bàn đừng quên một bộ cốc chén và lọ hoa tươi. Tại đây bạn có thể tiếp khách, thưởng thức những chén trà thơm ngon hoặc trò chuyện thân mật cùng mọi người.

Xu hướng thiết kế nội thất phòng khách hiện đại ngày nay thiên về sự gọn gàng ngăn nắp. Do đó hãy chọn loại kệ góc để tận dụng tối đa góc chết trong phòng khách. Bạn có thể dùng nó để trưng bày những món đồ dùng, đồ lưu niệm, kỷ vật hoặc những cuốn sách yêu thích…

Nên chọn loại gối ôm, gối tựa có màu sắc tương đồng với sofa

Một bộ sofa phòng khách sẽ trở nên hoàn hảo hơn khi có sự góp mặt của những chiếc gối ôm, gối tựa. Chúng sẽ mang tới cảm giác êm ái cho người sử dụng tuy nhiên hãy chọn loại gối có tone màu phù hợp với bộ sofa để làm tăng thêm tính thẩm mỹ sự đồng bộ nhất quán bạn nhé!

  • Phụ kiện trang trí phòng khách

Hãy tạo thêm điểm nhấn cho căn phòng bằng các vật dụng trang trí khác nhau như các bức tranh, ảnh khổ lớn. Hiện nay xu hướng sử dụng tranh dán tường 3D để trang trí cho không gian nội thất đang khá thịnh hành, bạn có thể tham khảo qua.

Vài lưu ý khi chọn mua các loại nội thất cho phòng khách

Để chọn được các loại nội thất cho phòng khách phù hợp bạn cần phải lên kế hoạch cho việc mua sắm đồ đạc, kiểm tra kích thước căn phòng, lên phác họa vị trí sắp xếp đồ dùng, ưu tiên sử dụng đồ có nguồn gốc tự nhiên.

Nên chọn sofa phòng khách có kích thước phù hợp với căn phòng

Cụ thể, việc lên kế hoạch mua sắm chi tiết sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều như khả năng chủ động hơn về kinh tế, hạn chế được sự phát sinh chi phí ngoài ý muốn. Kế hoạch chọn đồ sẽ giúp bạn nhanh chóng chọn được món đồ hợp lý mà không cần phải mất quá nhiều thời gian, công sức tìm kiếm. Hãy lập kế hoạch dựa trên nguồn tài chính, sở thích cá nhân và lối thiết kế kiến trúc riêng của căn phòng.

Tiếp đến, việc đo đạc kiểm tra căn phòng, kích thước cửa,… sẽ giúp bạn đảm bảo được sự phù hợp của các món đồ so với diện tích của tổng thể không gian. Nếu diện tích phòng khách nhỏ hẹp hãy tính toán một cách thật tỉ mỉ kích thước của căn phòng và cửa. Nó sẽ giúp cho bạn dễ dàng hơn khi bố trí, sắp xếp đồ dùng. Đồ nội thất phù hợp cần phải đảm bảo được các yếu tố như tính thẩm mỹ, sự tiện nghi và khả năng hòa hợp với tổng thể không gian.

Trường hợp vẫn chưa hình dung ra được phòng khách của bạn sẽ trông ra sao khi được bố trí thêm các vật dụng như vậy thì hãy lên phác thảo cho căn phòng trước khi tiến hành mua sắm đồ dùng nội thất.

Sau cùng bạn ưu tiên lựa chọn các loại nội thất cho phòng khách có nguồn gốc tự nhiên như kệ, tủ, bàn được làm từ gỗ tự nhiên hay sofa da thật thay vì gỗ, da công nghiệp. Đồ nội thất có nguồn gốc tự nhiên luôn có một giá trị riêng nhất định, nó không chỉ có độ bền, tính thẩm mỹ cao mà còn mang tới sự thân thiện với môi trường cũng như độ an toàn cho sức khỏe của người sử dụng.

Trên đây là bí quyết chọn các loại nội thất cho phòng khách đơn giản mà đẹp do Sofa Thiên Minh tổng hợp. Nếu muốn tìm mua các bộ sofa phòng khách được làm từ da thật chất lượng, giá tốt bạn có thể đến với https://sofathienminh.com/. Tại đây luôn có rất nhiều mẫu mã, thiết kế và màu sắc sofa cho bạn có thể thỏa sức lựa chọn.

sofa đẹp hcm
Thiết kế nội thất phòng khách hiện đại sang trọng

1.Xu hướng thiết kế nội thất phòng khách hiện đại

 width=

Xu hướng thiết kế nội thất phòng khách hiện đại

Có thể thấy hiện nay xu hướng thiết kế nội thất phòng khách hiện đại đang được ưa chuộng hơn cả bởi sự hiện đại tiện nghi mà nó mang lại cho mỗi gia đình. Với lối thiết kế đơn giản từ cách thiết kế đến cách bài trí từng vật dụng nội thất trong nhà, không rườm rà phức tạp mang đến cho nội thất của bạn sự sang trọng tiện nghi.  Với cách thiết kế này bạn có thể tự do sáng tạo theo ý thích riêng của mình trong từng cách bài trí nội thất một cách dễ dàng tùy thuộc vào không gian, sở thích của bạn.

Đặc điểm của các căn phòng khách thiết kế hiện đại chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ sofa phòng khách đơn giản  đi kèm với chiếc bàn trà nhỏ nhắn, cùng với đó là kệ tivi được đặt đối diện với sofa giúp việc xem tivi dễ dàng hơn. Theo đó, không gian phòng khách được trang trí thêm bởi một số kệ trang trí, kệ đựng đồ, đựng sách nhằm tận dụng tiết kiệm không gian một cách triệt để. Điểm nhấn của căn phòng chính là bức tranh được gắn trên tường mang màu sắc tươi mới cho không gian ngôi nhà của bạn thêm ấn tượng hơn.

2.  Lựa chọn sofa đẹp cho phòng khách

 width=

Lựa chọn sofa đẹp cho phòng khách

Phòng khách được bài trí bộ sofa màu trắng tinh tế được thiết kế văng dài kê sát vách ngăn phân cách phòng giúp tận dụng khoảng không gian phía trước một cách triệt để.  Với thiết kế không gian thoáng mở này gia chủ có thể thỏa sức ngắm nhìn cảnh quan từ trong ra ngoài rất đẹp.  Phòng khách này có thiết kế vách ngăn hoa phân chia không gian một cách khoa học tinh tế mang đến sự ấn tượng cho căn phòng.

Điểm nhấn của căn phòng khách này chính là bộ sofa trắng nổi bật là những chiếc gối ôm màu sắc sặc sỡ giúp cho căn phòng của bạn thêm thu hút.  Một điểm đáng chú ý chính là tấm thảm nhung màu đen làm nổi bật lên bộ sofa trắng của cả gian nhà.

3. Chiếc kệ tivi hiện đại giúp phòng khách thêm sang trọng

 width=

Chiếc kệ tivi hiện đại giúp phòng khách thêm sang trọng

Một điểm không thể thiếu được trong phòng khách chính là chiếc kệ tivi hiện đại, giúp bạn có thể dễ dàng xem các chương trinh truyền hình yêu thích. Kệ tivi có rất nhiều mẫu mã kiểu dáng khác nhau tùy thuộc vào phong cách thiết kế cũng như sở thích của gia chủ mà lựa chọn sao cho phù hợp nhất.

Màu sắc chủ đạo của phòng khách này là màu trung tính với tone màu trắng, nâu, nâu gỗ làm chủ đạo mang đến cho ngôi nhà của bạn sự dịu dàng, thoải mái hơn. Chiếc kệ tivi màu trắng được thiết kế tỉ mỉ kết hợp cùng với chiếc kệ trang trí giúp có thể chứa được rất nhiều món đồ nội thất vừa tiết kiệm không gian lại tạo điểm nhấn thu hút cho căn phòng của bạn. 

Thiết kế không gian mỏ với cửa lớn đón ánh sáng khiến phòng khách nhà bạn luôn tràn ngập ánh sáng và sự ấm áp. Một lọ hoa nhỏ nhắn đặt trên bàn trà thoang thoảng hương thơm mát thật dễ chịu tạo cho mỗi chúng ta sự thoải mái khi đặt chân vào ngôi nhà này. 

Điểm thu hút của ngôi nhà chính là việc sử dụng tranh vẽ một cách sáng tạo hợp lí, nổi bật lên trên nền tường gỗ chính là những bức tranh vẽ độc đáo mang đến cho phòng khách của bạn sự thú vị hơn bao giờ hết. 

 width=4. Sử dụng tủ giày hợp lí cho phòng khách ngăn nắp gọn gàng

 width=

Sử dụng tủ giày hợp lí cho phòng khách ngăn nắp gọn gàng

Một chiếc tủ giày hiện đại không thể thiếu để mang đến sự hoàn hảo cho căn phòng khách hiện đại. Với thời tiết mùa hè nóng bức khi ở ngoài về bạn cảm thấy không thoải mái khi có những mùi khó chịu từ đồ đạc, giày dép không để gọn gàng dẫn đến ẩm mốc bốc mùi. Và một chiếc tủ giày gỗ có thể giúp bạn giải quyết được những khó khăn đó. Không chỉ giúp lưu trữ và bảo quản giày dép chiếc tủ giày còn có thể chứa thêm một số vật dụng cần thiết giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm chúng mỗi ngày.

Tủ giày gỗ được thiết kế đơn giản chính là lựa chọn của đa số các gia đình hiện nay, với thiết kế đơn giản hiện đại chất lượng gỗ cao cấp mang đến cho gia đình bạn sự hài lòng nhất.

Trên đây là một số lưu ý khi thiết kế nội thất phòng khách hiện đại. Nếu bạn đang băn khoăn làm sao để có một phòng khách đẹp hiện đại thì hãy liên hệ với chúng tôi. MSPACE tự hào là đơn vị thiết kế – thi công nội thất với nhiều năm kinh nghiệm sẽ mang đến cho bạn những giá trị tốt nhất.

noi that dep phong khach
Showroom Nội Thất Đức Dương

SẮM NỘI THẤT SANG – TẶNG NÀNG HỒNG VÀNG
SẮM NỘI THẤT SANG – TẶNG NÀNG HỒNG VÀNG

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm!” không có gì ý nghĩa hơn với người phụ nữ là một người đàn ông yêu thương và một ngôi nhà ấm cúng! Hãy cùng Nội thất Đức Dương dành tặng cho người phụ nữ thân yêu của các anh một món quà bất ngờ…

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT GỖ ÓC CHÓ TẠI BIỆT THỰ LIỀN KỀ ANH TOẢN – PARK CITY
Gỗ óc chó mang đến nội thất đẳng cấp cho căn hộ anh Khánh – phố Hoàng Cầu, Hà Nội
THÁNG 9 THU SANG NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG
THÁNG 9 THU SANG NGẬP TRÀN QUÀ TẶNG

Showroom Nội thất Đức Dương nổi tiếng với các sản phẩm nội thất gỗ tự nhiên cao cấp, đặc biệt là nội thất từ Gỗ Óc Chó thượng hạng. Các mẫu sản phẩm cập nhật liên tục, đón đầu xu thế vì cuộc sống ĐẲNG CẤP VÀ THỊNH VƯỢNG của Quý…


sofa gỗ cho chung cư